Fredericia Gymnasium og reformen

I juni 2016 blev der indgået et forlig mellem en række partier om nogle ændringer i gymnasiet (stx) og hf. Forliget betyder, at der forventes en række ændringer, når skoleåret 17/18 indledes.

Orienteringsaften for kommende ansøgere og deres forældre

Mandag den 16. januar kl 19.00 på FG

Sæt kryds i kalenderen

Lovgivningsarbejdet er gået i gang, og vi forventer, at langt de fleste ting er lagt fast med udgangen af dette år. På en række områder tegner der sig dog et så tydeligt billede, at vi kan planlægge i forhold til det nye.

 

På hjemmesiden her redegør vi mere detaljeret for nye studieretninger, om nye optagelsesregler på hf, muligheder for at vælge sprog og kunstneriske fag og meget mere.

Alt sammen naturligvis med det forbehold, at der kan ske ændringer.

Nyt

 • Der stilles nye krav for at blive optaget på de gymnasiale uddannelser.
 • På stx bliver grundforløbet kortet ned til 3 mdr., og studieretningen udvides tilsvarende til 2 3/4 skoleår.
 • Studieretningerne bliver tydelige og i højere grad rettet mod de videregående uddannelser. På FG udbydes 12 studieretninger.
 • Fagligt får eleverne mulighed for at blive endnu dygtigere til matematik, naturfag og sprog.
 • Der er fortsat gode muligheder for tværfaglighed, flerfaglighed og projektarbejde
 • Det nye hf retter sig mod de korte og mellemlange uddannelser.
 • Alle elever skal vælge blandt de udbudte fagpakker. På FG udbydes 6 forskellige fagpakker.
 • Der bliver frit valg mellem idræt C og ét af de praktisk-musiske fag.
 • Der bliver derudover mulighed for valgfag.
 • Der bliver mulighed for at bygge ovenpå den 2-årige hf-uddannelse.

 

Det samme

 • Langt de fleste fag er stort set uændrede
 • Lærerne
 • En engageret undervisning
 • Et stort fokus på den enkelte elev
 • Studiemiljøet
 • De mange frivillige aktiviteter og elevforeninger.

 

Vi glæder os til at fortælle om både det nye og det kendte

Poul Erik Madsen

Rektor