Orienteringsaften på Fredericia Gymnasium

Kommende elever og deres forældre er velkomne til orienteringsaften på Fredericia Gymnasium mandag d. 14. januar kl. 19.00.

Her kan du:

• høre oplæg fra rektor
• se præsentation af fag, studieretninger og det ny hf
• opleve elever og lærere, der fortæller om faglige udfordringer• møde elever, der fortæller om det sociale liv
• få rundvisning i vores spændende skolebygning

• Du kan blandt andet smage kage fra kantinen, høre levende musik, opleve dramaelever og overvære kemiforsøg. Alt i alt kan du opleve et gymnasium med et mangfoldigt liv af faglighed og socialt samvær.