Invitation til

Jubilarfest

 

40/50/60/70/75 jubilarer:
(torsdag den 27. juni – 2019)

Gymnasiet vil gerne invitere jer til at overvære dimissionen torsdag d. 27.juni kl. 15.30. I tilknytning hertil inviterer skolen på kaffe kl. 14.00 med efterfølgende rundvisning på skolen inden dimissionen. Tilmelding bedes foretaget på mail: lls@fredericia-gym.dk eller på tlf. 75920688

25 års jubilarer: (årgang 1994)- lørdag den 22. juni – 2019

I anledning af at det er 25 år siden I forlod skolen, har vi hermed fornøjelsen at indbyde jer til en jubilarsammenkomst på Fredericia Gymnasium.

lørdag den 22. juni 2019 kl. 11.00.

Programmet vil være følgende:

  1. Velkomst og præsentation af jubilarårgangene.
  2. Præsentation af Fredericia Gymnasium.
  3. Rundvisning og fotografering af de enkelte klasser – billederne bliver lagt på skolens hjemmeside og på facebook.
  4. Kl.13: Middag og hyggeligt samvær på skolen for jubilarerne og evt. lærere. Efter middagen er der mulighed for at danse lancier (med instruktion af Thorkild Rose).

Sammenkomsten forventes at være afsluttet ca. kl. 16.

Link til billetsalg her

senest d. 15. juni

Jubilarfesten er oprettet som en begivenhed på Facebook. Da vi ikke har et adresseregister med 25 års jubilarerne, må I gerne kontakte de jubilarer, I kender.

Venlig hilsen

Poul Erik Madsen                                      Martin Djursaa

rektor                                                 formand for FGV