Invitation til

Jubilarfest

 

40/50/60/70/75 jubilarer:
(fredag den 29. juni – 2018)

Skolen vil gerne invitere Jer til dimissionen fredag den 29. juni kl 10. I den forbindelse vil skolen invitere på morgenkaffe kl 8:30 med efterfølgende rundvisning på skolen inden dimissionen. Tilmelding bedes foretaget på mail: lls@fredericia-gym.dk eller på tlf. 75920688

 

25 års jubilarer: (årgang 1993)- lørdag den 23. juni – 2018

I anledning af, at det er 25 år siden I forlod skolen, har vi hermed fornøjelsen at indbyde jer til en jubilarsammenkomst på Fredericia Gymnasium.

lørdag den 23. juni 2018 kl. 11.00.

Programmet vil være følgende:

  1. Velkomst og præsentation af jubilarårgangene.
  2. Præsentation af Fredericia Gymnasium.
  3. Rundvisning og fotografering af de enkelte klasser – billederne bliver lagt på skolens hjemmeside og på facebook.
  4. Kl. 13: Middag på skolen for jubilarerne og deres lærere – jubilarerne må meget gerne komme med korte indslag til underholdningen, hvis man har noget på hjerte til generel fornøjelse. Giv dog venligst et praj i forvejen (ro@fredericia-gym.dk), så en vis form for koordinering kan finde sted inden afviklingen. Pris: 250 kr. Beløbet betales på MobilePay 25916 – husk navn
  5. Efter middagen er der mulighed for at danse lancier (med instruktion :))

Sammenkomsten forventes at være afsluttet ca. kl. 16.

Tilmelding bedes foretaget på mail: lls@fredericia-gym.dk eller på tlf. 75920688

senest d. 15. juni  – husk at angive/oplyse navn, klasse

250 kr for middag betales på MobilePay 25916 – husk navn

Jubilarfesten er oprettet som en begivenhed på Facebook. Da vi ikke har et adresseregister med 25 års jubilarerne, må I gerne kontakte de jubilarer, I kender.

Venlig hilsen

Poul Erik Madsen                                      Thorkild Rose

rektor                                                 formand for FGV