Invitation til

Jubilarfest

 

40/50/60/70/75 jubilarer:

Skolen vil gerne invitere Jer til dimissionen fredag den 23. Juni kl 10. I den forbindelse vil skolen invitere på morgenkaffe kl 8:30 med efterfølgende rundvisning på skolen inden dimissionen. Tilmelding bedes foretaget på mail: lene@fredericia-gym.dk eller på tlf. 75920688

25 års jubilarer: (årgang 1992)

I anledning af, at det er 25 år siden I forlod skolen,

har vi hermed fornøjelsen at indbyde jer til en jubilarsammenkomst på Fredericia Gymnasium.

                                       lørdag den 17. juni 2017 kl. 11.00.

Programmet vil være følgende:

Velkomst og præsentation af jubilarårgangene.
Præsentation af Fredericia Gymnasium.

Vi glæder os til at se jer

Rundvisning og fotografering af de enkelte klasser – billederne bliver lagt på skolens hjemmeside og på facebook.
Kl. 13: Middag på skolen for jubilarerne og deres lærere – jubilarerne må meget gerne komme med korte indslag til underholdningen, hvis man har noget på hjerte til generel fornøjelse. Giv dog venligst et praj i forvejen (ro@fredericia-gym.dk), så en vis form for koordinering kan finde sted inden afviklingen. Pris: 250 kr. Beløbet vil blive opkrævet ved serveringen.
Efter middagen er der mulighed for at danse lancier (med instruktion :))
                      Sammenkomsten forventes at være afsluttet ca. kl. 16.

Tilmelding bedes foretaget på mail: lene@fredericia-gym.dk eller på tlf. 75920688 senest d. 8. juni  – husk at angive/oplyse navn, klasse og gerne e-mail.

Jubilarfesten er oprettet som en begivenhed på Facebook. Da vi ikke har et adresseregister med 25 års jubilarerne, må I gerne kontakte de jubilarer, I kender.

 

Venlig hilsen

Poul Erik Madsen, rektor                               Thorkild Rose, formand for FGV