Skolebal – Lanciers

 

For nogle bliver frisøren bestilt måneder i forvejen, der er øvet lanciers i årene før, og aftalerne om partnere er bragt endelig på plads. Anledningen er skoleballet på Fredericia Gymnasium – et skolebal, der har været afviklet, siden FG var latinskole.

Skoleballet på Fredericia Gymnasium er en institution.

Byens opmærksomhed retter sig denne aften i november mod årets afgangselverne, der spiser sammen, inden de danser lanciers for hele skolen, familie og venner i hallen. Ca. 2000 fra Fredericia og gymnasiets opland er en del af festen denne aften, hvor de unge optræder i det fulde skrud. Traditionen tro er det lektor Thorkild Rose, der sammen med jazzorkesteret SevenUp står i spidsen for dansen.

Aftenen byder ellers på spisning for 1g’er og deres forældre samt spisning for alle 1.hf’er og 2.g’er.

Aftenen igennem optræder der rundt på gymnasiet flere bands. Der er serveringer flere steder på gymnasiet. Skoleballet på Fredericia Gymnasium er en institution.