FG – en tysk profilskole

7 gymnasiale uddannelser i Syd- og Sønderjylland er gået sammen og har opstillet kriterier for at blive en Tysk-profilskole. Projektet er støttet af Region Syddanmark.

Krav til deltagelse:

tysk-0

Fredericia Gymnasium har gennem flere år arbejdet for et stærkt tyskmiljø, der på bedst mulig måde giver eleverne et solidt fundament i deres videre karriere.

Helt centralt i arbejdet står den daglige undervisning. Der handler det først og fremmest om at skabe et læringsmiljø, så de unge er motiverede for at lære sproget. Men hertil kommer at vi skal sikre dem viden om de kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i tysksprogede lande.

 

FG har 4 tyske partnerskoler:

Herford,  Friedrichs Gymnasium og Ravensberger Gymnasium

Samarbejdet har strakt sig over mere end 30 år. Hvert år har der været udvekslinger af 15-25 gymnasieelever fra Fredericia Kommunes tyske venskabsby, Herford med 2.g elever fra FG. Det er et tilbud, der ikke er knyttet til det enkelte hold, men går på tværs af alle 2.g tyskhold på FG.

Her her er der mulighed for at bo hos en tysk familie og gå i en tysk skole. I samme skoleår er der genbesøg af de tyske elever. Det er et unikt tilbud, hvor den enkelte elev kommer helt tæt på hverdagslivet i Tyskland.

Dynamoerne i samarbejdet har i mange år været Studiendirektor Ulrich Stille og lektor Nils Ole Berg Petersen. Begge har de taget turen med elever mere end 25 gange. Lektor Maria Petersen har nu taget over for FG, og yngre kræfter er kommet til på de 2 tyske gymnasier.

Luther-Melanchton Gymnasium, Wittenberg

Fredericia Gymnasium har siden 2010 samarbejdet med Luther-Melanchton Gymnasium i Wittenberg, der ligger lidt syd for Berlin. Hver gang har der været tale om studieretningsklasser, hvor alle elever fra FG har tysk på enten B- eller A-niveau. Udvekslingsklassen er en uge i Wittenberg, og de tyske elever er på genbesøg i Fredericia i en uge. Alle elever indkvarteres privat, der er fælles undervisning, og der arbejdes på fælles projekter. Gymnasiet i Wittenberg er meget kendt for sin arkitektur, da det er den østrigske kunstner Hundertwasser, der har stået for byggeriet.

tysk-1

Theodor-Storm-Schule, Husum

Samarbejdet med gymnasiet i Husum indledes i 2017 som en del af et stort europæisk inter-reg-projekt tværs over landegrænser. Vi ser et stort potentiale i at få en tysk samarbejdspartner, der ikke ligger længere borte, end at også dagsbesøg kan være en mulighed.

Tysk sommerskole

Leipzig

Sommerferien 2015 og 2016 har budt på tysk sommerskole for 18-20 elever i Leipzig. Lektor Nikolaj Schütze og lektor Susanne Schmidt har stået i spidsen for projektet, der er afviklet i Susannes hjemby. Al undervisning er forestået af lærere fra Leipzig. Dagsprogrammet har bestået af tysk-undervisning frem til kl. 13.00. Nikolaj og Susanne har derefter taget over, og dagene har derefter været fyldt med udflugter, besøg på museer, sejle kajak, se film i de mange sommerbiografer og tysk-5meget mere. Tilbuddet gælder 1. og 2.g –elever samt elever fra 1.hf. Sprogskolen har været sponsoreret af FG, men der har også indgået en egenbetaling.

Nyt sprogcamp-tilbud i sommeren 2017.

Sammen med de 6 andre tyske profilskoler udbydes en ny tysk sprogcamp i sommeren 2017. Destinationen er endnu ikke kendt. Her bliver der plads til ca. 10 elever fra FG. Også denne sprogcamp vil være sponsoreret – her af Region Syddanmark.

Germanus

Den lokale tyske forening på FG, ”Germanus” har det sidste år afviklet en række arrangementer – nogle alene, andre gange sammen med samarbejdspartnere.

Prorektor Lykke Friis, KU:        Angela Merkel – Die Queen aus Berlin. (Med Fredericia Bibliotek)

Arrangement:                              Tysk fredagscafé – mit Bratwurst und Bier

Prof. emeritus Per Øhrgaard:     Tyskland er igen i Europas centrum, (Sammen med Rubicon)

Arrangør af tur til Hamborg til hjemmekamp i fodbold mellem HSV og Dortmund

Sproguge

Hvert år afvikles der i 2.g en sproguge (3-4 dage), hvor der er fokus på sprog. Her er en enkelt elevproduktion fra sprogugen.    

Goethe-certificering tysk-8                                                 

Alle elever på FG, der har tysk, får tilbudt en Goethe-certificering, der ligger ud over den almindelige undervisning.

Goethe-certifikatet er et internationalt kendt og anerkendt bevis for tyskkundskaber på forskellige niveauer efter den fælles europæiske referenceramme for sprog.

Certifikatet er udelukkende sprogligt, hvor man bliver man trænet i hverdagstysk både skriftligt og mundtligt. Undervisningen foregår én gang om ugen fra januar til april 2017. Til sidst aflægges en prøve, hvor læse-, lytte-, skrive- og taleevner bliver testet.

Hovedansvarlig for projektet er lektor Susanne Schmidt (SU)

Samarbejdsprojekter

Én klasse har arbejdet med at lave tysksproget pr-materiale rettet mod unge til Destination Lillebælt.

En anden klasse har haft et samarbejdsprojekt med Europa-Universität Flensburg