FG – en tysk profilskole

Fredericia Gymnasium har gennem flere år arbejdet for et stærkt tyskmiljø, der på bedst mulig måde giver eleverne et solidt fundament i deres videre karriere.

Helt centralt i arbejdet står den daglige undervisning. Der handler det først og fremmest om at skabe et læringsmiljø, så de unge er motiverede for at lære sproget. Men hertil kommer at vi skal sikre dem viden om de kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i tysksprogede lande.

FG har 4 tyske partnerskoler:

Friedrichs Gymnasium og Ravensberger Gymnasium i Herford.

Samarbejdet har strakt sig over mere end 30 år. Hvert år har der været udvekslinger af 15-25 gymnasieelever fra Fredericia Kommunes tyske venskabsby, Herford med 2.g elever fra FG. Det er et tilbud, der ikke er knyttet til det enkelte hold, men går på tværs af alle 2.g tyskhold på FG.

Her er der mulighed for at bo hos en tysk familie og gå i en tysk skole. I samme skoleår er der genbesøg af de tyske elever. Det er et unikt tilbud, hvor den enkelte elev kommer helt tæt på hverdagslivet i Tyskland.

Dynamoerne i samarbejdet har i mange år været Studiendirektor Ulrich Stille og lektor Nils Ole Berg Petersen. Begge har de taget turen med elever mere end 25 gange. Lektor Maria Petersen har nu taget over for FG, og yngre kræfter er kommet til på de 2 tyske gymnasier.

Luther-Melanchton Gymnasium, Wittenberg

Fredericia Gymnasium har siden 2010 samarbejdet med Luther-Melanchton Gymnasium i Wittenberg, der ligger lidt syd for Berlin. Hver gang har der været tale om studieretningsklasser, hvor alle elever fra FG har tysk på enten B- eller A-niveau. Udvekslingsklassen er en uge i Wittenberg, og de tyske elever er på genbesøg i Fredericia i en uge. Alle elever indkvarteres privat, der er fælles undervisning, og der arbejdes på fælles projekter. Gymnasiet i Wittenberg er meget kendt for sin arkitektur, da det er den østrigske kunstner Hundertwasser, der har stået for byggeriet.

Theodor-Storm-Schule, Husum

Samarbejdet med gymnasiet i Husum indledtes i 2017 som en del af et stort europæisk inter-reg-projekt tværs over landegrænser. Skolen er en ny samarbejdspartner, og der er igangsat fællesprojekter bl.a. deltagelse i hinandens musikfestivaler.

Tysk sommerskole i Leipzig

Siden 2015 har vi afholdt tysk sommerskole for 18-20 elever i Leipzig. Lektor Nikolaj Schütze og lektor Susanne Schmidt har stået i spidsen for projektet, der er afviklet i Susannes hjemby. Al undervisning er forestået af lærere fra Leipzig. Dagsprogrammet har bestået af tysk-undervisning frem til kl. 13.00. Nikolaj og Susanne har derefter taget over, og dagene har derefter været fyldt med udflugter, besøg på museer, sejle kajak, se film i de mange sommerbiografer og meget mere. Tilbuddet gælder 1. og 2.g –elever samt elever fra 1.hf. Sprogskolen har været sponsoreret af FG, men der har også indgået en egenbetaling.

Germanus

Den lokale tyske forening på FG, ”Germanus” har det sidste år afviklet en række arrangementer – nogle alene, andre gange sammen med samarbejdspartnere.

Prorektor Lykke Friis, KU:        Angela Merkel – Die Queen aus Berlin. (Med Fredericia Bibliotek)

Arrangementer:

Tysk fredagscafé – mit Bratwurst und Bier

Prof. emeritus Per Øhrgaard:     Tyskland er igen i Europas centrum, (Sammen med Rubicon)

Arrangør af tur til Hamborg til hjemmekamp i fodbold mellem HSV og Dortmund.

Besøg hos Audi i Fredericia.

Goethe-certificering