Optagelse

HF

Søger du ind på HF?

I skoleåret 2018/19 kan du starte på hf:

 • direkte 9. eller 10. klasse
 • med andre forudsætninger f.eks. 9. klasse samt dele af en ungdomsuddannelse

Kravene til optagelse:

Direkte fra 9. klasse:

 • Du skal have afsluttet 9. klassetrin
 • Du skal have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog
 • Du skal være erklæret uddannelsesparat. Uddannelsesparathedsvurderingen er en helhedsvurdering af dine faglige, personlig og sociale forudsætninger.
 • Du skal ved de lovbundne prøver i 9. klasse have mindst 4,0 i gennemsnit.
 • Der er ikke mulighed for optagelse via lavere eksamensresultater eller efter konkret vurdering

Direkte fra 10. klasse:

 • Du skal have afsluttet 10. klassetrin
 • Du er erklæret uddannelsesparat af skolen eller UU-vejlederen samt har udfyldt din uddannelsesplan. Uddannelsesparathedsvurderingen er en helhedsvurdering af dine faglige, personlig og sociale forudsætninger
 • Du skal have aflagt 10. klasse-prøve (skriftlig og mundtlig) i dansk, matematik, engelsk. Du skal have aflagt folkeskolens afgangsprøve i fysik/kemi eller 10. klasses-prøven.
 • Du skal have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog frem til folkeskolens afgangsprøve
 • Opfylder du ikke ovenstående krav eller er du ikke erklæret uddannelsesparat, har du mulighed for at anmode om at komme til en optagelsesprøve.

Vejledning i øvrigt :

UU-Lillebælt

Snaremosevej 110, 1.sal

7000 Fredericia

E-mail: info@uu-lillebaelt.dk

tlf. 7211 3461

Andre forudsætninger (kommer ikke direkte fra 9. eller 10.klasse)

 • Kommer du ikke direkte fra 9. eller 10. klasse, optages du på baggrund af en konkret vurdering. Du skal have gennemført en undervisning, der står mål med folkeskolens 10. klasse. Rektor vurderer de standpunktskarakterer du måtte have, evt. prøvekarakterer fra forudgående undervisning, evt. udtalelser om dine kvalifikationer samt en samtale..
 • Der vil blive stillet krav om, at du skal til en optagelsesprøve, hvis du ikke opfylder de formelle krav til prøveaflæggelse i 10. klasse.

Alle, der søger direkte fra 9. eller 10. klasse, skal benytte www.optagelse.dk  

Husk, at du her skal være klar til at vælge mellem idræt C eller et praktisk-musisk fag.

Ansøgningsfristen for elever, der går i 9. eller 10. klasse, er 1. marts 2018

Kommer du ikke direkte fra 9. eller 10. klasse kan du også benytte www.optagelse.dk . Du kan også kontakte gymnasiet og få en aftale med en studievejleder eller rektor.

Fredericia Gymnasiums tlf. nr. er 75 92 06 88

Ansøgningsfristen er den 15. marts 2018 for ansøgere, der ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse

I forbindelse med din optagelse på FG vil du blive indkaldt til en samtale med en studievejleder evt. rektor. Studievejlederen vil tale med dig om dine hidtidige resultater, dine forventninger til studiet, dit valg af idræt/praktisk-musisk fag samt dine overvejelser om videre uddannelse efter hf.

Elever, der bliver indstillet til optagelsesprøve, bliver indkaldt i marts måned.

 

NB: Vi tager forbehold for fejl og kommende rettelser pga. løbende justeringer i bekendtgørelser mv.