Overbygning

HF

Byg ovenpå din hf-uddannelse

Der planlægges en overbygning på hf, der indebærer, at uddannelsen sidestilles med de 3 gymnasiale uddannelser i forhold til at søge optagelse på de lange videregående uddannelser.
Overbygningen omfatter i alt 250 timer samt 100 timer fordybelsestid (tid til skriftligt arbejde). Det ene fag skal være et A-niveaufag.

Overbygningen forventes at blive udbudt på et begrænset antal uddannelsesinstitutioner. Overbygningen skal afvikles inden for ½ år. Overbygningen forventes at blive SU-berettiget. Vær meget opmærksom på optagelseskravene til den videregående uddannelse, som du efterfølgende vil søge ind på!
Det er endnu ikke afklaret, om FG udbyder en sådan overbygning til hf.

En anden mulighed er Hf-enkeltfag på FG.

Yderligere information afventer de endelige bekendtgørelser.