Vision FG 2016

Vision FG 2016 er udarbejdet på baggrund af en lang proces, der har involveret bestyrelsen, elever og medarbejdere. Vision FG 2016 dækker perioden 2013 – 16, og arbejdet med en ny vision 2020 igangsættes i 2017.

 Arbejdet har taget udgangspunkt i gymnasiets værdier og ladet 4 nøgleområder: faglighed, fagligt nærvær, dannelse og kultur give visionen retning. Konkret er arbejdet operationaliseret i 9 indsatsområder:

Nytænkning af skoledagen
Skriftlighed
Pædagogisk it

FG og det interkulturelle
FG og de videregående uddannelser
FG og det lokale

Skolekulturen på FG
FG – en god arbejdsplads
Rammer for undervisning

Vision FG 2016