Optagelse

STX

Søger du ind på STX?

For optagelse på stx gælder de samme regler i 2017 som de tidligere år. Langt de fleste optages i direkte forlængelse af 9. og 10. klasse.

Optagelse forudsætter, at du opfylder følgende betingelser:

  • Du har afsluttet 9. klasse i folkeskolen eller haft anden undervisning, der svarer hertil
  • Du er erklæret uddannelsesparat af skolen eller UU-vejlederen samt har udfyldt din uddannelsesplan. Uddannelsesparathedsvurderingen er en helhedsvurdering af dine faglige, personlig og sociale forudsætninger
  • Du har aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse herunder aflagt prøve i tysk/fransk, hvis faget har været udtrukket på din skole
  • Du har modtaget prøveforberedende undervisning i tysk/fransk
  • Hvis du efter 9. klasse har valgt at tage 10.klasse skal du have aflagt prøve i dansk, engelsk og matematik. Du kan aflægge prøverne enten som 9. klasseprøver eller 10. klasseprøver
  • Opfylder du ikke ovenstående krav eller er du ikke erklæret uddannelsesparat, har du mulighed for at anmode om at komme til en optagelsesprøve.
  • Elever, der bliver indstillet til optagelsesprøve, bliver indkaldt i marts måned.

 

Vejledning i øvrigt:

UU Lillebælt

Snaremosevej 110, 1. sal

7000 Fredericia

info@uu-lillebaelt.dk

tlf 72113461

Andre forudsætninger (kommer ikke direkte fra 9. eller 10.klasse)

  • Kommer du ikke direkte fra 9. eller 10. klasse, optages du på baggrund af en konkret vurdering. Du skal have gennemført en undervisning, der står mål med folkeskolens 9. klasse. Rektor vurderer de standpunktskarakterer du måtte have, evt. prøvekarakterer fra forudgående undervisning, evt. udtalelser om dine kvalifikationer samt en samtale..
  • Der vil blive stillet krav om, at du skal til en optagelsesprøve, hvis du ikke opfylder de formelle krav til prøveaflæggelse.

Alle, der søger direkte fra 9. eller 10. klasse, skal benytte www.optagelse.dk

Husk at du her skal være klar til at vælge et kunstnerisk fag samt vælge 2. fremmedsprog. Du skal derimod ikke vælge studieretning. Det sker først ved afslutningen af grundforløbet.

Ansøgningsfristen for elever, der går i 9. eller 10. klasse, er 1. marts 2018

Kommer du ikke direkte fra 9. eller 10. klasse, kan du også benytte www.optagelse.dk . En anden mulighed er, at du kontakter gymnasiet og får en aftale med en studievejleder eller rektor. Optagelsesansøgningen vil så blive udformet i samtalen med dem.

Fredericia Gymnasiums tlf. nr. er 75 92 06 88

Ansøgningsfristen er den 15. marts 2017 for ansøgere, der ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse

NB: Vi tager forbehold for fejl og kommende rettelser pga. løbende justeringer i bekendtgørelser mv.

Links:

Optagelsesbekendtgørelsen” 06/02/2015

Uddannelsesguiden