Biotek
Valgfag

Dine valgfag på Biotek

På alle studieretninger er der krav om at vælge 1 eller flere valgfag. På Science 2 skal du have valgfag svarende til 150-200 timer, lidt afhængigt af om du har valgt ng C eller et B- / A-niveaufag som dit sidste naturvidenskabelige fag. Det er et krav, at 1 af dine valgfag skal være på A-niveau. Du skal enten vælge 1 C- og 1 A-niveau fag, 1 B-niveau og 1 A-niveau eller 2 A-niveauer. Valgfagene afvikles i 2. og 3.g, så der er lang tid til, at du skal vælge.

Hvis du som sprogfag har valgt FRB A eller SPB A, har du et frit valgfag.

FG er en stor skole. Da mange fag læses på tværs af uddannelse og årgange, er der et meget stort udbud af valgfag

Valgfagene på FG


A-fag

Engelsk

Fysik

Kemi

Musik

Samfundsfag

Tysk


B-fag

Billedkunst

Drama

Idræt

Musik

Naturgeografi

Psykologi

Samfundsfag


C-fag

Erhvervsøkonomi

Filosofi

Naturgeografi

Psykologi

Latin