Den internationale
Valgfag

Dine valgfag på Den internationale

Studieretningen er bygget op om Samfundsfag A og Engelsk A. Sammen giver fagene studieretningen et tydeligt samfundsvidenskabeligt fokus. Som den ene af 2 studieretninger giver denne mulighed for morgentræning 2 gange om ugen for idrætstalenter. Se  FG og Eliteidræt.

Ved siden af studieretningsfagene får du en række obligatoriske fag, så som dansk, historie, religion, oldtidskundskab, idræt, matematik, fysik, biologi, naturgeografi, et kunstnerisk fag samt tysk, fransk eller spansk.

På Fredericia Gymnasium er undervisningen i de obligatoriske fag tilrettelagt sådan, at det samfundsvidenskabelige fokus smitter af på undervisningens indhold i de fag, som ikke er samfundsvidenskabelige. I naturgeografi kan du eksempelvis støde på forløb om der er god økonomi i at forbedre verdens klima. I oldtidskundskab kan du arbejde med opfattelsen af demokrati før og nu.

Valgfagene på FG

FG er en stor skole. Da mange fag læses på tværs af uddannelse og årgange, er der et meget stort udbud af valgfag.

A fag

Biologi
Fysik
Kemi
Matematik
Musik
Tysk

B fag

Biologi
Billedkunst
Drama
Fysik
Idræt
Kemi
Mediefag
Musik
Naturgeografi
Psykologi

C fag

Erhvervsøkonomi
Filosofi
Psykologi
Latin
Kemi