Den musik-matematiske
Valgfag

Dine valgfag på Den musik-matematiske

På alle studieretninger er der krav om at vælge 1 eller flere valgfag. På Den musik-matematiske skal du have 3 valgfag svarende til 275 timer. Det er et krav, at 1 af dine 3 valgfag skal være et naturvidenskabeligt fag på B-niveau (Fy B, Bi B eller Ng B). Du kan derefter frit vælge 2 C-, B- eller A-niveau fag, så timetallet for de 3 fag bliver min. 275 timer. Valgfagene afvikles i 2. og 3.g, så der er lang tid til, at du skal vælge.

Hvis du som sprogfag har valgt FRB A eller SPB A, har du kun 2 yderligere valg, hvoraf det ene skal være et naturvidenskabeligt B-niveau.

Valgfagene på FG

FG er en stor skole. Da mange fag læses på tværs af uddannelse og årgange, er der et meget stort udbud af valgfag.

Valgfag på stx

A fag

Biologi
Engelsk
Fysik
Kemi
Samfundsfag
Tysk

B fag

Biologi
Fysik
Idræt
Kemi
Naturgeografi
Psykologi
Samfundsfag

C fag

Erhvervsøkonomi
Filosofi
Psykologi
Latin
Kemi