Science 2
Valgfag

Dine valgfag på Science 2

På alle studieretninger er der krav om at vælge 1 eller flere valgfag. På Science 2 skal du have valgfag svarende til 150-200 timer, lidt afhængigt af om du har valgt ng C eller et B- / A-niveaufag som dit sidste naturvidenskabelige fag. Det er et krav, at 1 af dine valgfag skal være på A-niveau. Du skal enten vælge 1 C- og 1 A-niveau fag, 1 B-niveau og 1 A-niveau eller 2 A-niveauer. Valgfagene afvikles i 2. og 3.g, så der er lang tid til, at du skal vælge.

Hvis du som sprogfag har valgt FRB A eller SPB A, har du et frit valgfag.

Valgfagene på FG

FG er en stor skole. Da mange fag læses på tværs af uddannelse og årgange, er der et meget stort udbud af valgfag

Valgfag på stx

A fag

Biologi
Engelsk
Fysik
Kemi
Musik
Samfundsfag
Tysk

B fag

Biologi
Billedkunst
Drama
Idræt
Musik
Naturgeografi
Psykologi
Samfundsfag

C fag

Erhvervsøkonomi
Filosofi
Naturgeografi
Psykologi
Latin