skoleåret 2021/22

Årets gang

Kalender 2021/22

2021

25. juni- 8. august – Sommerferie

9. august – Første skoledag

29. oktober – “Store flyttedag” for 1.g eleverne

15. november – Informationsaften for nye elever

3. december – Skolebal samt forældremøde i de nye studieretningsklasser

22. december – sidste skoledag i år og juleferie

2022

3. januar – første skoledag i 22

14. februar – 20. februar – Vinterferie

9. april – 18. april Påskeferie

26. maj – 29. maj – Kristi Himmelfart

16. maj – Sidste skoledag for afgangselever

22. juni – sidste eksamensdag

23. juni – Dimission

Årsskrifter fra FG