Sider af kategoritype “Blocks” bruges kun som byggesten – og fremgår ikke via søgninger, og der bør IKKE linkes direkte til disse sider.

Sådan gør I: Markér “blocks” i “Kategorier” over i højresiden.

Det er ikke et krav at “blocks” skal være placeret som underside til denne side (altså “blocks” under “Forældre” i højresiden). Det er kun for at holde orden, at de er placeret som undersider.