HF-language
  Tysk B/Spansk B og psykologiC

Sprog, kultur og internationalisering

HF-language er for dig som overvejer at arbejde med sprog, kultur og formidling.

HF-language handler om at tænke på tværs af sprog, kulturer og landegrænser. Fagpakken skal klæde dig på til et job, hvor du beskæftiger dig med formidling af enhver slags mellem mennesker. Sprog på B-niveau åbner mange døre til videregående uddannelser. Uddannelserne kunne være serviceøkonom, lærer, pædagog, markedsføringsøkonom, eventkoordinator, administrationsbachelor.

Formidling kræver sproglig indsigt og forståelse. Du vil derfor lære sprog og kultur fra en anden verden i enten spansk (begynderniveau) eller tysk (fortsætterniveau). God formidling afhænger af en god menneskelig forståelse. Du vil derfor i psykologi C få psykologisk indsigt, der hjælper dig med at forstå menneskers handlemønstre.

Jeg drømmer om at arbejde i udlandet og to sprog på B-niveau giver mig rigtig gode muligheder for det.

Vi ved, at det ikke kun er i klasseværelset, at du lærer god formidling i praksis. Du vil derfor få mulighed for både projekt- og praktikforløb, hvor det du lærer i undervisningslokalet skal bruges i praktiske situationer.

Der planlægges samarbejder med både Erhvervsakademi Lillebælt og University College Lillebælt.I relation til tysk har gymnasiet en række aktiviteter se:   FG – en tysk profilskole

Du skal herudover supplere med 1 valgfag på C eller B-niveau. Det kunne være samfundsfag B, hvor blandt andet forståelse for forholdet mellem individ og samfund, kulturforståelse, udvikling, betydningen af fællesskaber og individets rolle i moderne fællesskaber er nogle af de mange emner, der arbejdes med. Det kunne også være latin C, hvor du vil få indgående kendskab til grammatik og forståelse af sprog og sprogudvikling.

Skulle du efter hf-uddannelsen ønske at uddanne dig videre inden for andre erhvervs- og professionsorienterede uddannelser, er der også mulighed for det. Ændrer du undervejs opfattelse og satser på en lang videregående uddannelse, er der mulighed for en overbygning på hf efter din hf-eksamen.

Tilbage til fagpakker