Vision FG 2023

FG 2023 er udarbejdet på baggrund af en proces, der har involveret mange medarbejdere og elever samt bestyrelsen. Vores pædagogiske udvalg (PU) har koordineret processen, og mange arbejdsgrupper har bidraget undervejs. Bestyrelsen vedtog FG Vision 2023 i april 2021.

Vision FG 2023 dækker perioden fra 2021 og frem til og med skoleåret 2022/23. I denne står arbejdet med trivsel og digital dannelse helt centralt. Klik og læs mere her:

Vision FG 2023