Hjem » Om os » Vision FG 2020

Vision FG 2020

FG 2020 er udarbejdet på baggrund af en proces, der har involveret mange medarbejdere og elever samt bestyrelsen. Mange arbejdsgrupper har bidraget undervejs. Bestyrelsen vedtog FG 2020 i april 2018.

Vision FG 2020 dækker perioden 2018 og frem til og med skoleåret 2010/21. Implementeringen af den nye gymnasiereform står helt centralt i arbejdet.

Arbejdet har taget udgangspunkt i gymnasiets værdier og i en række af reformens centrale målsætninger.

Konkret er arbejdet operationaliseret i 7 indsatsområder:

Dannelse

  • Interkulturelle kompetencer og global dannelse
  • Demokratisk dannelse
  • Digital dannelse

Faglig viden 

  • Fag og fagdidaktik
  • Studieretnings- og faggruppesamarbejde

Studiekompetencer

  • Studiemetro og skriftlighed
  • Innovation

Vision FG 2020