Vision FG 2020

FG 2020 er udarbejdet på baggrund af en proces, der har involveret mange medarbejdere og elever samt bestyrelsen. Mange arbejdsgrupper har bidraget undervejs. Bestyrelsen vedtog FG 2020 i april 2018.

Vision FG 2020 dækker perioden 2018 og frem til og med skoleåret 2010/21. Implementeringen af den nye gymnasiereform står helt centralt i arbejdet.

Arbejdet har taget udgangspunkt i gymnasiets værdier og i en række af reformens centrale målsætninger.

Konkret er arbejdet operationaliseret i 7 indsatsområder:

Dannelse

  • Interkulturelle kompetencer og global dannelse
  • Demokratisk dannelse
  • Digital dannelse

Faglig viden 

  • Fag og fagdidaktik
  • Studieretnings- og faggruppesamarbejde

Studiekompetencer

  • Studiemetro og skriftlighed
  • Innovation

Vision FG 2020