HF-TECH
  Matematik B og fysik C

Teknologi, byggeri og sundhed

HF-tech er især for dig, som overvejer et arbejde inden for det tekniske-sundhedsfaglige område.

Fagpakken skal klæde dig på, så du kan gå videre med uddannelser som laborant, radiograf, maskinmester, sygeplejeske, datamatiker, elektriker, bygningskonstruktør mv.

Lærerne er rigtig gode til at forklare matematik, så jeg ved, hvad jeg kan bruge det til.

I denne fagpakke vil du få solid indsigt i naturvidenskabelige forhold og matematiske sammenhænge. Du vil derfor i fysik C arbejde med at forstå tekniske og naturvidenskabelige problemstillinger, både gennem teori og eksperimentelt arbejde. I matematik B bliver du klædt på til at arbejde med problembehandling inden for matematikkens verden med fokus på matematikkens anvendelse i vores samfund. Matematik B åbner til mange uddannelser.

Du vil få mulighed for både projekt- og praktikforløb, hvor det du lærer i undervisningslokalet skal bruges i praktiske situationer. Vi planlægger pt. samarbejdsprojekter med Erhvervsakademi Lillebælt og Sygeplejeskolen i Vejle.

Du skal herudover supplere med 1 valgfag på B-niveau. Det kunne være fysik, kemi eller biologi på B-niveau, hvis du ønsker at styrke fagpakkens naturvidenskabelige indhold. Det kunne også være samfundsfag B, hvor blandt andet forståelse for forholdet mellem individ og samfund er et af de mange emner, der arbejdes med.
Skulle du have lyst til helt andre fag, så er det selvfølgelig også en mulighed. Vi har et meget bredt tilbud af valgfag.

Skulle du efter hf-uddannelsen ønske at uddanne dig videre inden for andre erhvervs- og professionsorienterede uddannelser, er der også mulighed for det. Ændrer du undervejs opfattelse og satser på en lang videregående uddannelse, er der mulighed for en overbygning på hf efter din hf-eksamen.

Tilbage til fagpakker