HF

FOR UNGE

 

 

Overvejer du at tage en gymnasial uddannelse over 2 år, er hf på FG noget for dig.

Uddannelsen er for dig, der både gerne vil have en almen gymnasial uddannelse med et bredt udbud af fagpakker og valgfag og en uddannelse, hvor der ud over det teoretiske læsestof også lægges vægt på at arbejde med fagene i praksis.

Uddannelsen giver dig adgang til videregående erhvervs- og professionsuddannelser.

Vi har stort fokus på, at du gennem de to år udvikler dine kreative og innovative sider og evne til samarbejde, så du er klar til ansvarligt, kritisk og aktivt at forholde dig til verden omkring dig.

Du  kan blive optaget direkte fra 9. klasse.

Uddannelsen foregår i et ungt og dynamisk studiemiljø. På hf på FG er du overvejende sammen med jævnaldrende. Vi lægger stort vægt på et miljø, hvor samarbejde om lektier og projekter, gode kammerater, sociale fællesskaber og de mange forskellige faglige og sociale arrangementer både i og efter skoletid skaber et stærkt og kreativt studiemiljø.

Du er selv med til at forme din hf-uddannelse. Ud over en række obligatoriske fællesfag vælger du undervejs i forløbet både fagpakker og valgfag. Fagpakkerne og valgfagene er med til at tone din hf-uddannelse og klæder dig bedst muligt på til din videregående uddannelse.

Fagpakker

På hf på Fredericia Gymnasium er der en række forskellige fagpakker at vælge imellem. Hertil kommer et meget stort udbud af valgfag, der kan søges af både elever fra hf og stx. Valgfagene dækker derfor hele spektret. Her får du glæde af at gå på en stor skole.

Hf byder på en stor variation i den daglige undervisning. Den almindelige klasseundervisning veksler med projekt- og praktikperioder, tværfaglige forløb, ekskursioner/studierejser mv.

IT fylder meget i den daglige undervisning. Alle oplysninger om skema og lektier kan ses i Lectio, som er vores interne studieplatform. Det er et krav, at du har en bærbar computer, som du kan tage med i skole.

Særligt for hf

  • Du får ikke standpunktskarakterer undervejs, men i stedet får du feedback på din indsats og løbende evalueringer af dit faglige standpunkt.
  • Skoledagen går fra kl. 8.05 til senest 15.55 men ofte til kl. 14.25. I skoledagen er der i 1. hf skemalagte lektietimer, hvor du kan få hjælp med lektierne.
  • Alle fag afsluttes med eksamen.

Obligatoriske fag

De obligatoriske fag på hf er: dansk, engelsk, matematik, den naturvidenskabelige fagpakke (nf), der består af fagene biologi, geografi og kemi samt den kultur og samfundsvidenskabelige fagpakke (ks), der består af fagene historie, religion og samfundsfag.

Hertil kommer, at alle elever skal vælge mellem idræt eller et praktisk musisk fag (billedkunst, musik eller mediefag). De obligatoriske fag, der er fælles for alle, står helt centralt i hf-uddannelsen. De giver dig en bred og almen viden og omfatter de fleste timer i uddannelsen.

Valget mellem idræt og det praktisk-musiske fag skal foretages, når du tilmelder dig uddannelsen.

Fire fagpakker

Du skal i løbet af 1.hf vælge mellem Fire spændende fagpakker. Du vil få vejledning af både dine lærere og din studievejleder, inden du skal vælge fagpakke.

Valgfag

Valgfagene giver dig mulighed for at fordybe og specialisere dig i fag ud over de fag, du får i din fagpakke. Du skal i løbet af 1. hf vælge 1-2 valgfag lidt afhængigt af dit valg af fagpakke. Se det store udbud af valgfag -hf. Også her vil du forinden få en grundig vejledning af dine lærere og din studievejleder.

Projekt- og praktikperioder

Undervejs i dit uddannelsesforløb bliver der afviklet tre projekt-og praktikforløb. Disse tre forløb vil blive brugt til faglig fordybelse, hvor der skal løses konkrete og virkelighedsnære problemstillinger i fag- og faggrupper gennem en kombination af praktisk ”felt-arbejde” og den faglig undervisning.

Generelt

Du skal være forberedt på en del hjemmearbejde, herunder skriftligt arbejde i en række af fagene. Der er mødepligt til undervisningen – også til aktiviteter ud af huset.