Den Samfundsøkonomiske
Profil

En samfundsfaglig linje

Studieretningen er bygget op om Samfundsfag A og Matematik A. Sammen giver fagene studieretningen et tydeligt samfundsvidenskabeligt fokus. Den enkeltes studieretningsprofil kan forstærkes yderligere, hvis man supplerer med erhvervsøkonomi som valgfag.

Ved siden af studieretningsfagene får du en række obligatoriske fag, så som dansk, historie, engelsk, religion, oldtidskundskab, idræt, fysik, biologi, et kunstnerisk fag samt tysk, fransk eller spansk.

På Fredericia Gymnasium er undervisningen i de obligatoriske fag tilrettelagt sådan, at det samfundsvidenskabelige fokus smitter af på undervisningens indhold i de fag, som ikke er samfundsvidenskabelige. I naturgeografi kan du eksempelvis støde på forløb om der er god økonomi i at forbedre verdens klima. I oldtidskundskab kan du arbejde med opfattelsen af demokrati før og nu.

Tværfaglige forløb

En del af undervisningen foregår på tværs af studieretningsfagene og fællesfagene, så vigtige temaer belyses fra forskellige sider. Som mulige eksempler kan nævnes:

  • Nationaløkonomi, arbejdsløshed, renteudvikling, økonomiske modeller. Samfundsfag og matematik.
  • Velfærdsstaten, den offentlige sektor, ældrebyrde, SU – historisk, men også fremadrettet.
  • Bæredygtighed, vækst, befolkningsprognoser, fødevareproduktion. Hvordan sikres føde til verdens befolkning? Samfundsfag, matematik og naturgeografi.
  • USA i en global verden. Vi analyserer USA’s rolle politisk og økonomisk. Levevilkår. Relationen til EU, betydningen af internationale organisationer samt international politik.Samfundsfag og engelsk

Nogle år deltager vi i talentkonkurrencer for samfundsvidenskabelige gymnasieelever. Vi bruger ofte de samarbejdsmuligheder ved landets universiteter, der giver dig indsigt i den nyeste forskning. Vores samarbejdspartnere omfatter i øvrigt Danske Bank, Fredericia Kommune, lokale virksomheder, SDU og Erhvervsakademi Lillebælt

Vi planlægger, at du sammen med dine klassekammerater skal undervise i et samfundsvidenskabeligt emne i en folkeskoleklasse.

Der er mange muligheder med studierejser med et samfundsvidenskabeligt indhold: Bruselles, New York, London, Indien mv. Hertil kommer mere lokale ekskursioner til virksomheder i Trekantområdet.

Med denne studieretning står du med en solid døråbner til de samfundsvidenskabelige uddannelser.

Den Samfundsøkonomiske Oversigt