Tysk

STX

Har du lyst til at blive endnu bedre til et sprog, du kender i forvejen?

Uanset hvilke planer du har for fremtiden, skaffer du dig selv mange muligheder med gode tyskkundskaber. At lære tysk betyder, at du får kompetencer, som kan forbedre din arbejdsmæssige og private muligheder.

Tysk er et af de helt store europæiske kultursprog. Tysk giver mulighed for at forstå den historiske og kulturelle udvikling i Europa. Indenfor videnskab og teknologi er tysk fortsat et centralt fag.

Måske bliver beherskelse af tysk vigtig for dig i et kommende karriereforløb. Virksomheder efterspørger gode tyskkundskaber. Endelig betyder det også noget at være god til tysk, hvis man tager turen sydpå.

Goethe-instituttet angives 10 gode grunde til at vælge tyskog viser i et lille filmklip eksempler.

Undervisningen

Undervisningen indeholder mange af de elementer, som du allerede kender fra din tidligere skolegang: tekstlæsning, skrivning, mundtlighed, lyttefærdighed og grammatik. Derudover har vi på FG stort fokus på den gode kommunikation både mundtligt og skriftligt. Vi gør meget ud af at integrere de forskellige discipliner i hinanden og ser ikke f.eks. grammatik som vigtigere end mundtlighed. Det gør vi bl.a. ved at anvende diverse it-redskaber, f.eks. podcast, kahoot, Google Docs og Flaschcards, så du får sproget “ind under huden” på mange forskellige måder. Vi kan dog også finde på at udsætte dig for en god gammeldags prøve med papir og blyant!

Når tyskundervisningen begynder på 1. semester, starter vi altid “forfra” med den mest basale grammatik – så hvis du har glemt noget i løbet af sommerferien, så fortvivl ikke.

tysk-6

På B-niveau læser vi typisk 6-8 forskellige emner på over de to år. Du kan blive præsenteret for historiske emner som “Zweiter Weltkrieg” og “Die DDR”, men også mere aktuelle emner som f.eks. “Die moderne Familie”, “Multikulti Deutschland” og “Deutsche Musik”. Vi læser forskellige typer tekster, hører musik, ser film, laver rollespil, lærer grammatik og en masse andet. På A-niveau er den daglige undervisning ikke så forskellig fra B-niveauet, men skriftlighed spiller en større rolle, fordi du kan komme til en skriftlig prøve.

Hvis du på vælger tysk fortsættersprog på B-niveau, har du tysk i 1. og 2.g., og du kan komme til eksamen i mundtlig tysk 2. år. Du kan vælge at trække tysk op på A-niveau i 3g.

Du får undervejs i efteråret 1.g mulighed for at vælge, at tysk fortsætter B eller tysk fortsætter A skal være ét af dine studieretningsfag se: Den europæiske – Tysk eller Den tre-sproglige

Mange muligheder

Tyskfaget byder på mange muligheder indenfor og udenfor undervisningen. Der er tradition for mindre ekskursioner til Sydslesvig eller Hamburg. Vi har 2 samarbejdsgymnasier i Tyskland og en 3. er på vej.

Der er mulighed for at deltage i en tysk sprogskolecamps i sommerferien.

Har du i det daglige lyst til mere tysk er Germanus en aktiv studiekreds for elever og lærere, og har du lyst og energi til et ekstra kursus, tilbydes du en Goethe-certificering, der er et internationalt anerkendt bevis for tyskkundskaber efter fælles europæiske referencerammer for sprog.

De mange muligheder har vi på Fredericia Gymnasium samlet i FG – en tysk profilskole.

Her kan du læse om de mange tiltag, som foregår både på skolen, i omegnen og i Tyskland.

Sprog 

billedkunst
KLIK – KUNSTNERISKE FAG