Spansk

STX

Har du lyst til at lære et nyt sprog?

I en kompleks og globaliseret verden er sprogkundskaber og kendskab til fremmede kulturer vigtige kompetencer at have med sig. På verdensplan er spansk modersmål i Spanien og i de fleste latinamerikanske lande og er efter mandarin-kinesisk det næststørste modersmål i verden. At vælge spansk i gymnasiet giver dig derfor værktøjer til ikke blot at kunne kommunikere på spansk, mundtligt og skriftligt, men også at kunne forstå en spændende, anderledes og på mange måder fremmedartet kultur.

Spansk er et fag, hvor du både skal tilegne sig konkrete sproglige færdigheder, men også viden om f.eks. samfundsforhold, historie, sport og kulturprodukter som musik, film og teater relateret til den spansksprogede verden. At vælge spansk er en spændende og ofte sjov udfordring, hvor du kommer til at arbejde med fagets forskellige aspekter på mange forskellige måder.

Undervisningen

Undervisningen i spansk hviler på et fundament af nogle grundlæggende sprogfærdigheder, som du løbende skal træne: lytteforståelse, samtalefærdighed, læseforståelse, mundtlig redegørelse og skrivefærdighed.

Grammatik og gloseindlæring er en vigtig del af den daglige undervisning, og læringsmetoderne, vi som undervisere tager i brug, er mangfoldige, lige fra gammeldags terperi til rollespil og bordtennis!  Der er skriftlige opgaver gennem alle 3 år.

Film fra sprogugen

 

Da spansk imidlertid i høj grad også er et kulturfag, orienterer undervisningen sig hurtigt mod forskellige emner, som i sidste ende fungerer som pensum til eksamen. Der er et væld af emner, man kan beskæftige sig med, men eksempler kunne f.eks. være den illegale indvandring fra Mexico til USA, bander og narkokarteller i Mellemamerika eller bare at være ung i Spanien.

Hvis du på stx vælger spansk begynder A, har du spansk i både 1g, 2g og 3g og kan komme til eksamen i mundtlig eller skriftlig spansk efter 3g, en sjælden gang begge dele.

Du får undervejs i efteråret 1.g mulighed for at vælge, at spansk begynder A skal være ét af dine studieretningsfag på  Den klassiske eller Den tre-sproglige

Udveksling

Vælger du spansk som studieretningsfag, vil der i 2g eller 3g være gode muligheder for at skulle på studietur til Granada i det sydlige Spanien, hvor vi har en udvekslingsaftale med et lokalt gymnasium, “Instituto de Cervantes”. Udvekslingen indebærer, at du i en uge bor privat indkvarteret hos spanske elever og deres familie. Det er en unik mulighed for på tætteste vis at opleve spansk sprog, kultur, familieliv og skolegang. Som en del af aftalen er der daglig sprogskole for de danske elever under opholdet, men der er selvfølgelig også plads til besøg af forskellige seværdigheder og afslapning med klassekammeraterne. Udvekslingsaftalen inkluderer et genbesøg, hvor de spanske elever kommer til Fredericia en uge.

Sprog  

billedkunst
KLIK – KUNSTNERISKE FAG