SU – Statens uddannelsesstøtte

 

Alle kan søge om SU, når man er 18 år

  • Du skal søge via www.su.dk , der er et selvbetjeningssystem.
  • Du kan få SU fra det første hele kvartal efter, at du er fyldt 18 år. Du kan tidligst søge SU én måned før den dato, du kan få SU fra.
  • Du skal bruge dit nemID for at få adgang til minSU.
  • Grundbeløbet fremgår på www.su.dk
  • Beløbet kan forhøjes afhængig af forældre indkomst, se SU’s hjemmeside.
  • Alle 18 og 19 åriges SU-tildeling afhænger af forældres indkomst uanset om du bor hjemme eller i egen bolig.
  • SU er A-indkomst, som du skal betale skat af.
  • Hvis du skal have dispensation, bliver du henvist til din studievejleder.
  • Du må gerne tjene penge samtidig med, at du får SU, men der er grænser for, hvor meget du må tjene. Hvis du tjener for meget, bliver noget af den udbetalte SU krævet tilbagebetalt.

Få svar på de mest almindelige spørgsmål angående SKAT.

I helt særlige tilfælde kan du spørge i administrationen. Studiesekretær Sara Marcussen er gymnasiets SU-medarbejder.