FG

Elevråd

 

 

Hilsen fra FGs Elevråd

Elevrådets primære opgave er at formidle elevernes ønsker til bestyrelsen og ledelsen. Vi er demokratisk valgt gruppe bestående af mindst én elev fra hver klasse, og vi har mindst ét møde om måneden, hvor aktuelle emner bliver diskuteret og debatteret. Det gælder alt fra helt lavpraktiske forespørgsler fra eleverne, såsom bedre stole og knagerækker, til ledelsen der fx beder elevrådet om at finde ud af, hvad eleverne ønsker af kvaliteter i en ny rektor.

I starten af året blev der implementeret et rygeforbud på FG, og der stod elevrådet for at formidle elevernes holdning til ledelsen. På baggrund af det, elevrepræsentanterne erfarede i de respektive klasser, kom elevrådet i fællesskab frem til et forslag om, hvordan man kunne forbedre initiativerne til rygestoppet. Dernæst står elevrådet også for den vigtige, og ikke mindst følelsesladede, opgave, det er at fordele bordene i kantinen. Det er altid et hedt emne, som formandskabet prøvede at afdramatisere gennem vedtægterne til generalforsamlingen i starten af skoleåret. Vi løser det ved at komme med forslag til klare regler om, hvornår og hvordan afviklingen skal foregå. 

Til førnævnte generalforsamling bliver der også stemt om de forskellige udvalgsposter i elevrådet. Mange elever deltager i skolens udvalg, og der er flere steder rift om pladserne, så det går der normalt to hele moduler med at fordele demokratisk.

Denne årgangs 3.g’er ville sende et brev til Undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil, og på den måde søge indflydelse. Her gik elevrådets medlemmer fra 3.g over udkastet og kom med forslag til ændringer, og hvad, de i fællesskab mente, var forbedringer. 

I løbet af året har elevrådet også diskuteret, hvorvidt kantinen skal sælge mere vegetarmad, og vi har af flere omgange evalueret på SP-forløbene og ”Den Gode Time” for at forbedre og optimere det til næste skoleår. 

Elevrådet på FG stræber hvert år efter at leve op til ledelsen og elevernes forventninger, og gør det efter bedste evne. Alle medlemmer nyder at deltage i debatten og kæmpe for deres klasses holdninger. 

FG Elevråd maj, 2022

Tilbage til elevorganisationer