Værdier

Fredericia Gymnasium tilbyder som Byens Gymnasium en bred vifte af studieforberedende og almendannende undervisning, der løbende udvikler sig i takt med tidens krav og elevernes forudsætninger.

Vi er en traditionsrig skole præget af humanistiske værdier.

Fredericia Gymnasium har som mål at være et godt, ambitiøst og attraktivt lærested, hvor eleverne gennem en udfordrende og udbytterig undervisning sikres viden, indsigt og studiekompetence. Samtidig stimuleres og underbygges elevernes lyst og evne til at lære mere og tage stilling, så de kan indgå som aktive, demokratiske og medskabende borgere i fremtidens samfund.

Fredericia Gymnasium er en traditionsrig skole præget af humanistiske værdier. Skolen arbejder for trygge og velfungerende rammer for undervisningen. Der lægges vægt på, at relationerne mellem medarbejderne og eleverne præges af tolerance, respekt og ansvarlighed. Udgangspunkt for undervisningen er, at eleverne er selvstændige, ansvarlige unge mennesker.

Fredericia Gymnasium er en skole med højt til loftet og plads til udvikling, udfoldelse og det individuelle under hensyntagen til helheden. Skolen er kendetegnet ved en aktiv pædagogisk udvikling til gavn for elevernes uddannelse og til inspiration for lærernes faglige og pædagogiske udvikling.

Fredericia Gymnasium lægger vægt på at være en velfungerende og inspirerende arbejdsplads for elever og ansatte, hvor der både er en ret og en pligt til at gøre sin indflydelse gældende i skolehverdagen.

Gymnasiets aktiviteter er præget af ovenstående grundholdninger. ”Vision FG 2023” udgør Fredericia Gymnasiums målsætninger og handleplaner