Sciene 1
Profil

En naturvidenskabelig linje

Studieretningen er bygget op om Matematik A, Fysik A og Kemi B. Derudover vil du få biologi på C-niveau. Det giver studieretningen et tydeligt naturvidenskabeligt fokus. Studieretning Science 1 og Science 2 samarbejder, da profilerne ligger tæt på hinanden.

Ved siden af studieretningsfagene får du en række obligatoriske fag, så som dansk, historie, engelsk, religion, oldtidskundskab, idræt, samfundsfag, et kunstnerisk fag samt tysk, fransk eller spansk.

På Fredericia Gymnasium er undervisningen i de obligatoriske fag tilrettelagt sådan, at det naturvidenskabelige fokus smitter af på undervisningens indhold i de fag, som ikke er naturvidenskabelige. I historie kan du eksempelvis støde på forløb om sammenhængen mellem teknologi og samfund. I dansk vil du måske også komme til at arbejde med populærvidenskabelige artikler, og i religion kunne et muligt tema være teknologi og etik.

Tværfaglige forløb

En del af undervisningen foregår på tværs af studieretningsfagene og fællesfagene, så vigtige temaer belyses fra forskellige sider. Som mulige eksempler kan nævnes:

  • Diagnosticering og behandling ved hjælp af ioniserende stråling. Tværfagligt projektmatematik, fysik og kemi.
  • Energiproduktion og -lagring. Vi beskæftiger os med forskellige metoder fra solceller over brintceller til vindmøller, solfangere, jordvarme og kernekraft. Anvendelse af kemisk viden til fremstilling af brændselselementer i fx biler og kraftværker. Tværfagligt projekt i fysik og kemi.
  • Lægemiddelkemi. Fremstilling af lægemidler og undersøgelse af lægemidlers bestanddele.

Nogle år deltager vi i Science Cup arrangeret af ingeniørforeningen IDA samt talentkonkurrencer for naturvidenskabelige gymnasieelever. Vi bruger ofte de samarbejdsmuligheder ved landets universiteter, der giver dig indsigt i den nyeste forskning. Vores samarbejdspartnere omfatter også landmålerfirmaet Lifa og Maskinmesterskolen i Fredericia.

Vi forventer, at du sammen med dine klassekammerater skal undervise i et naturvidenskabeligt emne i en folkeskoleklasse.
Der er mange muligheder med studierejser med et naturvidenskabeligt indhold: Rom, CERN i Schweiz, England ….
Med denne studieretning står du med en solid døråbner til de naturvidenskabelige uddannelser.

Science 1 Oversigt