Studierejser

og ekskursioner

 

På FG lægger vi vægt på, at alle elever i løbet af deres studietid oplever kulturmøder – både i det nære, i det europæiske og/eller i det globale. Eleverne skal udvikle og styrke deres interkulturelle kompetencer og deres globale dannelse, så de kan agere i en globaliseret verden. 

Gennem et øget udsyn skal de opnå bevidsthed om egen kulturel baggrund, herunder om national identitet i fortid og nutid som bidrag til deres almendannelse og identitetsdannelse. Interkulturelle kompetencer omfatter faglige krav til både sprog og kulturforståelse. Det indebærer også, at eleverne lærer at forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres omverden. 

Studierejser

På studierejser er der flere praktiske forhold, der skal være på plads forud for rejsen, og vi har derfor lavet en oversigt med relevant information og gode råd til alt fra betaling, forsikring og pakkelister. Læs mere på linket nedenfor.

De 10 Bud Til Elever På Studierejse Fredericia Gymnasium

Skolens studie- og ordenregler samt alkoholregler gælder på alle ekskursioner og studierejser. Læs mere om reglerne for ekskursioner og studierejser her: