Hjem » STX » Studieretninger » Den musik-sproglige » Valgfag på Den musik-sproglige

Den musik-sproglige
Valgfag

Dine valgfag på Den musisk-sproglige

Kravet til en studentereksamen er min. 2600 timers undervisning.
De obligatoriske fag og studieretningsfagene udgør hovedparten af disse timer

I denne studieretning skal du derudover have valgfag i 250 timer.
Et C-fag udgør 75 timer. Et B- og et A-fag udgør 125 timer

Valgfagene på FG

FG er en stor skole. Da mange fag læses på tværs af uddannelse og årgange, er der et meget stort udbud af valgfag.

Valgfag på stx

A fag

Tysk
Matematik

B fag

Biologi

Fysik

Idræt

Kemi

Naturgeografi

Psykologi

Religion

Samfundsfag

C fag

Erhvervsøkonomi

Filosofi

Kemi

Latin

Psykologi