FG – en god arbejdsplads

Den gode arbejdsplads er en forudsætning for, at vi i det daglige sikrer en god opgaveløsning. En god arbejdsplads skabes gennem mange forskellige elementer. Her kan nævnes:

  • Det er vigtigt, at Fredericia Gymnasium er en skole, hvor der er højt til loftet med plads til udfoldelse, udvikling og det individuelle under hensyntagen til helheden og de overordnede rammer. En arbejdsplads, hvor dialog er udgangspunktet for udvikling og samarbejde mellem medarbejdere og ledelse. En arbejdsplads, hvor der i det daglige er godt humør og stor kreativitet.
  • Udfoldelse, udvikling og uddannelse

”Det forventes, at den enkelte medarbejder har en tilstrækkelig og opdateret viden, derunder at den enkelte har lyst til at udvikle sig selv, kollegerne og skolen som helhed. Gymnasiet er her indstillet på at støtte dette gennem en aktiv efter- og videreuddannelses-politik.” (citat fra personalepolitikken)

  • Det gode arbejdsmiljø
    Vi bruger alle megen tid og mange ressourcer i forhold til arbejdet på FG. FG lægger vægt på at fastholde og udvikle et godt og stimulerende arbejdsmiljø. FG har som mål at være en arbejdsplads, hvor medarbejderne har tillid til de mennesker, de arbejder for, er stolte af det de laver og føler fællesskab med deres kolleger.

FG lægger vægt på, at et godt arbejdsliv på FG er foreneligt med et godt privatliv.

  • Den sociale arbejdsplads
    Det må gerne være sjovt at gå på arbejde. FG støtter det kollegiale samvær i og uden for arbejdstiden.

Bestyrelsen har tilbage i 2007 vedtaget en egentlig personalepolitik for Fredericia Gymnasium.

  Personalepolitikken på FG