Optagelse

STX

Søger du ind på STX?

Langt de fleste optages i direkte forlængelse af 9. og 10. klasse.

Krav til optagelse på STX

Direkte fra 9. klasse

 • Du skal søge rettidigt (1. marts)
 • Du skal ud fra en helhedsvurdering være erklæret uddannelsesparat til en 3-årig gymnasial uddannelse* med mindst 5 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer
 • Du skal have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse
 • Du skal have aflagt folkeskolens obligatoriske 9. klasses-prøver
 • Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen, dvs. mindst 2,0 i gennemsnit i alle prøvekaraktererne
 • Du skal ved afgangsprøverne have bekræftet dit faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen dvs. opnå mindst 5,0 i dansk, matematik, engelsk og fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi.

Du kan dog uden at opfylde dette blive optaget,

 • hvis karaktergennemsnittet på de lovbundne prøver er på mindst 3,0
 • eller hvis karaktergennemsnittet på de lovbundne prøver ligger mellem 2,0 og 3,0 og der tillige gennemføres en samtale med rektor forud for optagelse
 • Hvis du er vurderet ikke uddannelsesparatog i øvrigt opfylder de øvrige optagelseskrav, har du krav på optagelse i stx, hvis du opnår mindst 6,0 i karaktergennemsnit i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen.

Direkte fra 10. klasse

 • Du skal søge rettidigt (1. marts)
 • Du skal ud fra en helhedsvurdering være erklæret uddannelsesparat til en 3-årig gymnasial uddannelse* med mindst 5 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer
 • Du skal have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5. – 9. klasse (6. – 9. klassetrin for dem der gik i 6. klasse i 2014-15)
 • Du skal have aflagt folkeskolens obligatoriske 9. klasses-prøver ved afslutningen af 9. klassetrin
 • Du har i 10. klasse modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik samt aflagt enten 9. eller 10. klasses prøver i disse fag
 • Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen, dvs. mindst 2,0 i gennemsnit i alle prøvekaraktererne
 • Du skal ved afgangsprøverne have bekræftet dit faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen, dvs. opnå mindst 5,0 i dansk, matematik, engelsk og fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi.

Du kan dog uden at opfylde dette blive optaget,

 • hvis karaktergennemsnittet på de lovbundne prøver er på mindst 3,0
 • eller hvis karaktergennemsnittet på de lovbundne prøver ligger mellem 2,0 og 3,0 og der tillige gennemføres en samtale med rektor forud for optagelse
 • Hvis du er vurderet ikke uddannelsesparat og i øvrigt opfylder de øvrige optagelseskrav, har du krav på optagelse i stx, hvis du opnår mindst 6,0 i karaktergennemsnit i de lovbundne prøver.

 

Optagelse efter konkret vurdering

Ansøgere, der ikke opfylder ovenstående krav, har mulighed for at komme til en optagelsesprøve på gymnasiet. Det gælder også ansøgere, der ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse.

Prøven vil bestå af en centralt stillet prøve og en samtale. Rektor beslutter ud fra en helhedsvurdering, om ansøgeren kan optages.

Uddannelsesparathedsvurderingen (UPV)             

Uddannelsesparathedsvurderingen er en proces, der starter i 8. klasse. Her skal du have et gennemsnit på 5,0 i dine afsluttende standpunktskarakterer for at opfylde de faglige forudsætninger for at blive vurderet uddannelsesparat til stx.

I 9. klasse skal du have et gennemsnit på 5,0 i de afsluttende standpunktskarakterer for fortsat at opfylde de faglige forudsætninger for at blive vurderet uddannelsesparat til stx.

Den samlede uddannelsesparathedsvurdering (UPV) er en helhedsvurdering, der også omfatter dine personlige og sociale forudsætninger.