Nøgletal

De overordnede mål for stx – og hf-uddannelserne findes i Bekendtgørelse om lov om de gymnasiale uddannelser (2020) kan ses her

Undervisningsministeriet får udarbejdet en lang række statistikker om de gymnasiale uddannelser. Databankener Undervisningsministeriets offentlige database med nøgletal om uddannelserne i Danmark.

Resultater og socioøkonomisk baggrund

Du kan finde den nyeste rapport over de faglige resultater ud fra socioøkonomiske baggrund her. Vælg ’Fredericia Gymnasium’ under institutioner.

Du kan generere den fulde rapport her. Vælg ’Fredericia Gymnasium’ under institutioner.

Mere konkret om eksamensresultaterne i de enkelte fag:

Eksamensresultat stx fra sommeren 2022 – klik her

Eksamensresultat hf fra sommeren 2022 – klik her

Hvor mange elever gennemfører? Se undervisningsministeriets hjemmeside

Ansøgere og optagne på videregående uddannelser

Det årlige optag på de videregående uddannelser fra Fredericia Gymnasium ses via opgørelserne fra Den koordinerede Tilmelding (KOT). Vælg ’Søgemønstre efter ungdomsuddannelse’, vælg mellem ’ansøgere’ og ’optagne’ fordelt på ’skole’ og find herefter ’Fredericia Gymnasium’. Statistikken vil åbne som et Excel-ark.

Øvrige nøgletal kan ses via Uddannelsesstatistikken.

Under uddannelse efter 27 mdr.:  Undervisningsministeriets hjemmeside.

Fravær
Den daglige undervisning er omdrejningspunktet, når eleverne skal tilegne sig faglig viden, studiekompetencer og almendannelse. Tilstedeværelse og høj studieaktivitet er afgørende for et godt resultat. Det er derfor et mål for gymnasiet, at elevernes fravær fra undervisningen minimeres, ligesom det er vigtigt, at skriftlige opgaver afleveres. Elevernes fysiske fravær fra undervisningen og afleveringer af skriftlige opgaver registreres løbende. Ved skoleårets afslutning foretages den endelige opgørelse.

Fredericia Gymnasium har fra skoleåret 2022/23 arbejdet med en ny og forstærket fraværspolitik. Læs mere her

Se i øvrigt: Bekendtgørelse nr. 1212 af 11. oktober 2018 om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser.

Studieplaner

Studieplaner er beskrevet på Lectio. Find den klasse du vil undersøge og klik på studieplaner. Klik her  

Vejledning og læreplaner – klik her.