FG Fokus

FG Fokus

Under FG-Fokus har vi samlet nogle af de indsatsområder, gymnasiet arbejder med i et længerevarende perspektiv. Mange indsatsområder udspringer af arbejdet med FG2023, mens andre har udviklet sig undervejs inspireret af, at Fredericia Gymnasium deltager i større udviklingsarbejder sammen med andre uddannelsesinstitutioner.