Biotek
Profil

En naturvidenskabelig linje

Studieretningen er bygget op om Matematik A, Bioteknologi A og Fysik B. I faget bioteknologi får du elementer af både biologi og kemi. Samlet giver det studieretningen et tydeligt naturvidenskabeligt fokus.

Ved siden af studieretningsfagene får du en række obligatoriske fag, så som dansk, historie, engelsk, religion, oldtidskundskab, idræt, samfundsfag, et kunstnerisk fag samt tysk, fransk eller spansk.

På Fredericia Gymnasium er undervisningen i de obligatoriske fag tilrettelagt sådan, at det naturvidenskabelige fokus smitter af på undervisningens indhold i de fag, som ikke er naturvidenskabelige. I historie kan du eksempelvis støde på forløb om sammenhængen mellem teknologi og samfund. I dansk vil du måske også komme til at arbejde med populærvidenskabelige artikler.

Tværfaglige forløb

En del af undervisningen foregår på tværs af studieretningsfagene og fællesfagene, så vigtige temaer belyses fra forskellige sider. Som mulige eksempler kan nævnes:

  • Genteknologi og nanoteknologi. Hvor peger udviklingen hen – kan vi, og skal vi kontrollere den? Forskellige metoder. Fremtidsvisioner og etiske overvejelser.
  • Lægemiddelkemi. Fremstilling af lægemidler og undersøgelse af lægemidlers bestanddele.
  • Bakterier som kilde til infektionssygdomme og som nyttige arbejdsheste.
  • Energi. Vindmøller, solceller, jordvarme mv. Fra halm til brændstof. Fredericia Kommunes anvendelse af affald til energi.

Nogle år deltager vi i Science Cup arrangeret af ingeniørforeningen IDA samt i talentkonkurrencer for naturvidenskabelige gymnasieelever. Vi bruger ofte de samarbejdsmuligheder ved landets universiteter, der giver dig indsigt i den nyeste forskning. Vores samarbejdspartnere omfatter Pharma Nord, Vejle, sygeplejeuddannelsen i Vejle, SDU m.fl.

Vi forventer, at du sammen med dine klassekammerater skal undervise i et naturvidenskabeligt emne i en folkeskoleklasse.

Der er mange muligheder med studierejser med et naturvidenskabeligt indhold: Rom, Geneve og Cern i Schweiz, England…

Med denne studieretning står du med en solid døråbner til de naturvidenskabelige uddannelser.

 biotek   Oversigt