Elevtrivsel

På Fredericia Gymnasium lægger vi vægt på at være en skole, hvor det er attraktivt at opholde sig. Det skal på én gang være et trygt og udfordrende sted at være. Den enkelte elev må gerne om FG sige: ”FG er min skole, dér hører jeg til, og der glæder jeg mig til at komme hver dag”.

Vi måler hvert år på, hvorledes eleverne på FG oplever gymnasiet. Spørgsmålene dækker både undervisningen, det sociale, skolens organisering og de fysiske rammer.

Vi lader os i undersøgelserne sammenligne med andre gymnasier. Skulle der i undersøgelserne være noget, vi kan gøre bedre, drøfter vi det og handler derefter.

Fredericia Gymnasium klarer sig fint i diverse målinger.

Se:

Elevtrivselsundersøgelse 2022 stx

Elevtrivselsundersøgelse 2022 hf

Undervisningsmiljøvurdering FG 2022

Elevtrivselsundersøgelse 2020 stx

Elevtrivselsundersøgelse 2020 hf

Elevtrivselsundersøgelse STX 2018 – datarapport

Elevtrivselsundersøgelse HF 2018 – Benchmark

Trivselsrapport stx 2018 – Benchmark

Trivselsrapport for de gymnasiale uddannelser 2018/2019