FG og det interkulturelle

På Fredericia Gymnasium er det interkulturelle arbejde en vigtig brik i den almene dannelse. Kun ved at overskride sin egen verden og involvere sig med en større åbnes for den proces, hvor dannelse bliver en mulighed. Arbejdet med det interkulturelle har i flere år været et strategisk indsatsområde på FG og følger to spor: et internt (undervisning) og et eksternt (lokalmiljø og studierejser).

Internt (undervisning)

Arbejdet med det interkulturelle starter i undervisningen. Fra 1.g gøres arbejdet med det interkulturelle således til en del af dagligdagen på gymnasiet. Allerede i grundforløbet møder STX-eleverne i sprogfagene det interkulturelle gennem et kulturteoretisk forløb med fokus på ”cultural awareness”. For HF´s vedkommende introduceres det kulturteoretiske i kultur- og samfundsfagene. Forløbet har til formål at etablere en terminologi og et praktisk anvendeligt analyseapparat, der kan bruges i udviklingen og evalueringen af interkulturelle kompetencer.

En del af arbejdet med det interkulturelle er også, at alle elever introduceres til praksisanalyser som forberedelse til lokale studier, men især til studieturene. Gode studieture er mange ting, men det er også praksisanalyser, hvor eleverne er ude at iagttage, registrere og efterfølgende kvalificeret bearbejde deres indtryk. På den måde bliver det interkulturelle også noget, der gøres. 

Kultur er noget man gør

Kultur skabes mellem mennesker

Kultur er altid i forandring

I 2.g og 1.hf afvikler skolen en sproguge. Her arbejder fagene tysk, spansk og fransk med kultur og sprog. Særlig populært er ugens ”mød en kammerats sprog”, hvor skolens tosprogede elever ogbrasiliansk-mad kursister får mulighed for at fortælle om deres sproglige og kulturelle baggrund. Sprogugen åbner samtidig for inddragelse af de kammerater i klassen, der er på et års ophold i Danmark som udvekslingselev.

Selv kantinen spiller en rolle, når de udfordrer elevernes vaner og smagsløg, når der en uge serveres indiske eller italienske retter.

Eksternt (studieture og lokalmiljø)

Vi har lagt vægt på, at alle elever i løbet af deres studietid oplever kulturmøder, i det nære, i det europæiske og/eller i det globale. Målet er – lidt flot formuleret – at udvikle livsduelige og engagerede unge, der individuelt og i fællesskab kan bidrage til udvikling og forandring i en verden, der er større end dem selv. 

Alle elever skal have styrket deres kundskaber og interkulturelle kompetencer, så de kan agere i en global verden.

Kundskaber og interkulturelle kompetencer handler her både om faglige krav til sprog, samfund og kulturforståelse. Viden om og indsigt i egen og andres kulturer er nemlig en forudsætning for at kunne agere i en global verden.

Mødet med de lokale og her i særlig grad andre unge fungerer ofte som øjenåbner for, at der er mange måder at leve livet på. Det er også baggrunden for, at udvekslingsrejser – hvor elever gensidigt bor hos hinanden – generelt er højt prioriteret på FG. Ofte fører det til digitale brevvekslinger før og efter studierejsen og i enkelte tilfælde til kontakter for livet.

 

Fredericia Gymnasium har udveksling med flere skoler:

Friedrichs Gymnasium, Herford, Tyskland

St. Marks Sr. Secondary School, New Delhi, Indien

Giuseppe Mazzini, La Spezia, Italien

Luther-Melanchton Gymnasium, Wittenberg, Tyskland

Fjölbrautaskolin, Reykjavik, Island                                          

Ravensberger Gymnasium, Herford, Tyskland

Instituto Miguel de Cervantes, Malaga, Spanien

 

Herudover er der afviklet studierejser til byer og områder som Amsterdam, Korsika, Uganda, New York, Rom, Moskva, Berlin, Chicago, Kina etc. – alt sammen rejser, der har udvidet horisonten for alle deltagere.

Studierejserne er en del af Fredericia Gymnasiums arbejde med det interkulturelle, men kun en lille del.

FG’s lokale tysk-forening ”Germanus” er en vigtig spiller, når det handler om at skabe indsigt om forholdene i Tyskland gennem foredrag, udstillinger mv.

Andre foredrag om præsidentvalg i USA, krigen i Syrien eller forhold i Afrika er på andre måder med til at udvide horisonten.