Elev på FG

 

  • Ønsker du at søge om optagelse på STX eller HF, finder du ansøgningsskemaet på optagelse.dk
  • Du kan læse om adgangskravene til STX og HF på uddannelsesguiden.dk

At være elev på FG indebærer, at der er mange forventninger til dig.

Fagligheden vil være omdrejningspunktet for din hverdag. Vi har derfor forventninger til dig om, at du er ansvarlig i forhold til skolearbejdet, og at du har lyst til at lade dig udfordre på mange niveauer.

Vi har også forventninger til dig, i den måde du indgår i samspillet med dine kammerater, lærere og øvrige ansatte. Her lægger vi vægt på, at mødet sker i gensidig respekt, og at du har blik for, at vi er en stor mangfoldig skole.

Du kan modsvarende have forventninger til FG. FG gør alt for at levere en varieret og differentieret undervisning af høj kvalitet. Vi er opmærksomme på dig som enkeltperson, og at mødet med dig altid sker i øjenhøjde. Vi vil gøre vores til, at du på FG har mulighed for at indgå i små og større fællesskaber, så du både i undervisningstiden og udenfor denne har mulighed for at udfolde dig og udvikle dig som person.

Elev på FG handler især om de tilbud, der er til dig som elev i relation til undervisningen samt om de mange tilbud, der ligger uden for den daglige undervisning.