Idræt C

HF

Kan du lide at bevæge dig?

Det særlige ved faget idræt er, at det handler både om det praktiske – glæden ved at bevæge sig og om det teoretiske.

I idræt på C-niveau kommer du til at beskæftige dig med de 3 hovedområder: boldspil, musik og bevægelse samt nye og klassiske idrætsområder. Hvert af de 3 hovedområder skal som minimum udgøre 20 %. Vi når omkring mange forskellige discipliner – også nogle, du aldrig har prøvet før.app8

I forhold til den praktiske del, som fylder mest, inddrages den nødvendige teori om sammenhænge mellem fysisk aktivitet, træning og sundhed. Du kommer undervejs til at gennemføre opvarmningsprogrammer, afvikle forskellige fysiske tests og udarbejde eget træningsprogram.

Du skal til eksamen i faget. Her vil der bl.a. blive lagt vægt på din fysiske formåen, dine tekniske og taktiske færdigheder, evnen til at arbejde selvstændigt og indgå i sociale relationer samt dine evner til at koble det praktiske med teori.

Ud over den almindelige undervisning i idræt har du på FG mulighed for en lang række idrætslige tilbud såsom bordtennis, gymnastik, fodbold, håndbold, volleyball, ultimate, etc. .Disse aktiviteter foregår alle uden for undervisningen som frivillig undervisning.app7

Du har mulighed for undervejs at benytte FG’s fittnessrum .

Skulle du have lyst til mere undervisning i idræt, kan du vælge idræt på B-niveau, eller du kan vælge fagpakken HF-force, hvor Idræt B indgår.

For elever, der dyrker idræt på eliteniveau, se: FG og eliteidræt

Idræt & de praktisk-musiske fag