STX
Science 2

Matematik A / Fysik B / Kemi B

Matematik A / Fysik B / Kemi B

Science 2 handler lige som Science 1 om virkeligheden. Både den store og lille. Den fysiske, den kemiske og matematikken, som binder det hele sammen. Studieretningen sætter din hverdagsvirkelighed i perspektiv. Science 2 åbner til andre verdener gennem et frit A-niveau-fag.

ˮ Jeg kan godt lide at arbejde med de naturvidenskabelige fag, men jeg vil også gerne have nogle døre lukket op til andre verdener. ”

Studieretningerne Science 2 og Science 1 samarbejder. Vi arbejder med de store dimensioner:  f.eks. ioniserende stråling, hospitalsfysik, fusion og lagring af solenergi. Vi arbejder med de ufatteligt små enheder:  atomets opbygning, elementarpartikler og kernereaktioner. Vi arbejder med kryptering og datasikkerhed og med at kunne forstå matematikken. Både som en verden i sig selv, og som det symbolsprog naturen taler.

Vi arbejder i høj grad eksperimentelt. Du skal have fingrene i de tekniske apparater og  pipetter i hænderne. Du lærer at bruge vores laboratorier og designe dine egne eksperimenter. Alene og i samarbejde med virksomheder eller andre uddannelsesinstitutioner. I 3.g åbner vi op og bringer flere fag i spil.

Vi kan ikke love dig rene fingre og teknologifrie timer, men vi kan love dig spørgsmål, som sparker.