Den musik-sproglige
Profil

Sprog og Musik

Studieretningen er bygget op om Musik A og Engelsk A. Sammen giver fagene studieretningen et tydeligt sprogligt og kreativt fokus.

Ved siden af studieretningsfagene får du en række obligatoriske fag, så som dansk, historie, religion, oldtidskundskab, samfundsfag, idræt, matematik, fysik, biologi, naturgeografi samt tysk, fransk eller spansk.

På Fredericia Gymnasium er undervisningen i de obligatoriske fag tilrettelagt sådan, at det sproglige kreative fokus smitter af på undervisningens indhold i de fag, som ikke er sproglige kreative. I fysik kan du eksempelvis støde på forløb om, hvorfor klaveret stemmer falsk. I samfundsfag bruger du engelsk, når der er fokus på det amerikanske præsidentvalg.

Tværfaglige forløb

En del af undervisningen foregår på tværs af studieretningsfagene og fællesfagene, så vigtige temaer belyses fra forskellige sider. Som mulige eksempler kan nævnes:

  • Ungdomsoprør. Fra Beatles til The Streets. Musik, engelsk og historie.
  • Storbyliv. Litteratur, musik, film om moderne menneskers vilkår i storbyerne New York, London, Mempfis og Berlin. Engelsk, dansk og musik.
  • National identitet. Historie, dansk og musik.
  • Livstilssygdomme forskellige steder i verden. Engelsk, biologi, naturgeografi.
  • Cuba. Engelsk, musik, samfundsfag.

Hvert år deltager vi i talentkonkurrencen MGP for gymnasieelever i Kolding, Vejle, Tørring og Fredericia. I skoleåret 17/18 planlægges en stort opsat musical på FG. I relation til engelsk bruger vi ofte de samarbejdsmuligheder ved landets universiteter, der giver dig indsigt i den nyeste forskning. Vores samarbejdspartnere omfatter bl.a. Fredericia Big Band, Den Kreative Skole og SDU

Der er mange muligheder med studierejser med et sprogligt kreativt indhold: Paris, London, New York, Irland mv. Hertil kommer mere lokale ekskursioner til koncerter mv.

Med denne studieretning står du med en solid døråbner til både sprogligt orienterede, humanistiske og kreative uddannelser.

Den musik-sproglige   Oversigt