Sundhedslinjen
Profil

En naturvidenskabelig linje

Studieretningen er bygget op om Biologi A og Kemi B. Sammen med Matematik B giver det studieretningen et tydeligt naturvidenskabeligt fokus. Studieretningen giver mulighed for, at evt. idrætstalenter kan have morgentræning 2 gange om ugen. Studieretningsprofilen tiltrækker erfaringsmæssigt så mange idrætsinteresserede, at der er basis for et særskilt valghold på Idræt B.

Ved siden af studieretningsfagene får du obligatoriske fag, så som dansk, historie, engelsk, religion, oldtidskundskab, idræt, fysik, samfundsfag, et kunstnerisk fag samt tysk, fransk eller spansk.

På Fredericia Gymnasium er undervisningen i de obligatoriske fag tilrettelagt sådan, at det naturvidenskabelige fokus smitter af på undervisningens indhold i de fag, som ikke er naturvidenskabelige. I samfundsfag kan du eksempelvis støde på forløb om sammenhængen mellem bæredygtighed, vækst og fødevareproduktion til verdens befolkning. I dansk vil du måske også komme til at arbejde med natursyn før og nu, og i religion kunne et muligt tema være etik i relation til forplantning.

Tværfaglige forløb

En del af undervisningen foregår på tværs af studieretningsfagene og fællesfagene, så vigtige temaer belyses fra forskellige sider. Som mulige eksempler kan nævnes:

  • Sundhed og idræt. Et forløb om kost, motion og sundhed i samarbejde med Idrætshøjskolen i Sønderborg.
  • Natur og friluftsliv. Med f.eks. vand som tema måler vi vandkvaliteten og graden af forurening og forsuring af dyre- og planteliv. Vi laver undersøgelser af, hvordan friluftslivet påvirker naturen. Biologi og matematik.
  • Idræt og præstationsfremmende midler. Mentaltræning og doping.
  • Hjernen. Hvordan påvirkes hjernen af forskellige kemiske stoffer.
  • Livsstil. Fedme, rygning, alkohol, reagensglasbørn, sexsygdomme. .. Hvem har ansvaret?

Nogle år deltager vi i Unge Forsker-konkurrencen, i talentkonkurrencer for naturvidenskabelige gymnasieelever eller i sportskonkurrencer. Vi bruger ofte de samarbejdsmuligheder ved landets universiteter, der giver dig indsigt i den nyeste forskning. Vores samarbejdspartnere omfatter Pharma Nord, Vejle, sygeplejeuddannelsen i Vejle, SDU, Fredericia Eliteidræt m.fl. For idrætstalenter se FG og eliteidrætten

Vi forventer, at du sammen med dine klassekammerater skal undervise i et naturvidenskabeligt emne i en folkeskoleklasse.

Der er mange muligheder med studierejser med et naturvidenskabeligt indhold: Korsika, Tjekkiet, Island mv. Hertil kommer mere lokale ekskursioner til Trelde Næs eller Vadehavet.

Sundhedslinjen  Oversigt