Biotek
Valgfag

Dine valgfag på Biotek

Kravet til en studentereksamen er min. 2600 timers undervisning. De obligatoriske fag og studieretningsfagene udgør hovedparten af disse timer.

I denne studieretning skal du derudover have valgfag i 125 timer.

Du skal vælge ét A-fag eller ét B-fag eller to C-fag.

Hvis du som sprogfag har valgt FRB A eller SPB A udfylder dette timekravet.

Valgfagene på FG

FG er en stor skole. Da mange fag læses på tværs af uddannelse og årgange, er der et meget stort udbud af valgfag.

Valgfagene på FG

A-fag

Tysk

Engelsk

Kemi

B-fag

Billedkunst

Drama

Idræt

Musik

Religion

Samfundsfag

C-fag

Erhvervsøkonomi

Filosofi

Latin

Psykologi