FG – en tysk profilskole

Fredericia Gymnasium har gennem flere år arbejdet for et stærkt tyskmiljø, der på bedst mulig måde giver eleverne et solidt fundament i deres videre karriere. Helt centralt i arbejdet står den daglige undervisning. Der handler det først og fremmest om at skabe et læringsmiljø, så de unge er motiverede for at lære sproget. Men hertil kommer at vi skal sikre dem viden om de kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i tysksprogede lande.

FG har 4 tyske partnerskoler:

Friedrichs Gymnasium og Ravensberger Gymnasium i Herford.
Samarbejdet har strakt sig over mere end 30 år. Hvert år deltager 15-25 elever fra FG i udvekslinger med et tilsvarende antal elever fra de to gymnasier fra Fredericias gamle venskabsby. Det er et tilbud, der ikke er knyttet til det enkelte hold, men går på tværs af alle 2.g tyskhold på FG.
Her er der mulighed for at bo hos en tysk familie, deltage i undervisningstimer på et tysk gymnasium og se de vigtigste seværdigheder i Herford og i storbyen Köln. I samme skoleår er der genbesøg af de tyske elever. Det er et unikt tilbud, hvor den enkelte elev kommer helt tæt på hverdagslivet i Tyskland.
Dynamoerne i samarbejdet har i mange år været Studiendirektor Ulrich Stille og lektor Nils Ole Berg Petersen. Begge har de taget turen med elever mere end 25 gange. Maria Petersen, Tenna Fogt Nørup List og Mairi Vent har nu taget over for FG, og yngre kræfter er kommet til på de to tyske gymnasier.

Luther-Melanchton Gymnasium, Wittenberg
Fredericia Gymnasium har siden 2010 samarbejdet med Luther-Melanchton Gymnasium i Wittenberg, der ligger lidt syd for Berlin. Hver gang har der været tale om studieretningsklasser, hvor alle elever fra FG har tysk på enten B- eller A-niveau. Udvekslingsklassen er en uge i Wittenberg, og de tyske elever er på genbesøg i Fredericia i en uge. Alle elever indkvarteres privat, der er fælles undervisning, og der arbejdes på fælles projekter. Gymnasiet i Wittenberg er meget kendt for sin arkitektur, da det er den østrigske kunstner Hundertwasser, der har stået for byggeriet.

Theodor-Storm-Schule, Husum
Samarbejdet med gymnasiet i Husum indledtes i 2017 som en del af et stort europæisk interregionalt projekt tværs over landegrænser. Skolen er en ny partner, og der er igangsat bl.a. skolebesøg og deltagelse i hinandens musikfestivaler. Interessen om at øge samarbejdet er stor på begge sider.

Tysk sommerskole i Leipzig
Siden 2015 har vi afholdt tysk sommerskole for 18-20 elever i Leipzig. Lektor Nikolaj Schütze og lektor Susanne Schmidt står i spidsen for projektet, der afvikles i Susannes hjemby. Al undervisning forestås af lærere fra Leipzig. Dagsprogrammet består af tyskundervisning frem til kl. 13.00. Efter frokost laver vi fælles udflugter, besøger museer, ser film i de mange sommerbiografer og meget mere. Tilbuddet gælder 1. og 2.g –elever samt elever fra 1.hf. Sprogskolen er sponsoreret af FG, men der indgår en egenbetaling.

Germanus
FG’s elevforening Germanus har eksisteret siden 2010. Germanus har fokus på forhold, der vedrører Tyskland, og der afvikles et arrangement pr. semester. Eksempler på arrangementer kan ses nedenfor:
Lykke Friis om Angela Merkel (foredrag)
Prof. emeritus Per Øhrgaard om Tysklands rolle i Europa (foredrag)
Det tyske valg 2013 og 2017 – valgaften med tysk mad og drikke
Arrangør af fodboldtur til Hamborg.
Virksomhedsbesøg hos Audi i Fredericia.

Goethe-certificering
Alle elever på FG, der har tysk, får tilbudt en Goethe-certificering, der ligger ud over den almindelige undervisning.
Goethe-certifikatet er et internationalt kendt og anerkendt bevis for tyskkundskaber på forskellige niveauer efter den fælles europæiske referenceramme for sprog.
Certifikatet er udelukkende sprogligt, hvor man bliver man trænet i hverdagstysk både skriftligt og mundtligt. Undervisningen foregår én gang om ugen fra januar til april 2017. Til sidst aflægges en prøve, hvor læse-, lytte-, skrive- og taleevner bliver testet.
Hovedansvarlig for projektet er lektor Susanne Schmidt (SU)