Science 2
Valgfag

Dine valgfag på Science 2

Kravet til en studentereksamen er min. 2600 timers undervisning. De obligatoriske fag og studieretningsfagene udgør hovedparten af disse timer.

I denne studieretning skal du derudover have valgfag i 250 timer.

Du skal vælge ét A-fag. Elever, der har SP A eller FR A, har allerede opfyldt kravet om dette A-fag.

Derudover skal du minimum have ét B-fag eller et A-fag. Alternativt kan du vælge to C-fag.

Èt af dine valg skal enten være ng C eller Bi B eller FY A/KE A.

Valgfagene på FG

FG er en stor skole. Da mange fag læses på tværs af uddannelse og årgange, er der et meget stort udbud af valgfag.

Valgfag på stx

A fag

Tysk

Engelsk

Kemi

B fag

Biologi

Billedkunst

Drama

Idræt

Musik

Religion

Samfundsfag

C fag

Erhvervsøkonomi

Filosofi

Psykologi

Latin