Optagelse

HF

Søger du ind på HF?

I skoleåret 2019/20 kan du starte på hf:

 • direkte 9. eller 10. klasse
 • med andre forudsætninger f.eks. 9. klasse samt dele af en ungdomsuddannelse

Kravene til optagelse:

Direkte fra 9. klasse

 • Du skal søge rettidigt (1. marts)
 • Du skal ud fra en helhedsvurdering være erklæret uddannelsesparat til hf* med mindst 4,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer
 • Du skal have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.- 9. klasse
 • Du skal have aflagt folkeskolens obligatoriske 9. klasse-prøver
 • Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen, dvs. mindst 2,0 i gennemsnit i alle prøvekaraktererne
 • Du skal ved afgangsprøverne have bekræftet dit faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen dvs. opnå mindst 4,0 i dansk, matematik, engelsk og fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi.
 • Hvis du er vurderet ikke uddannelsesparatog i øvrigt opfylder de øvrige optagelseskrav, har du krav på optagelse i hf, hvis du opnår mindst 6,0 i karaktergennemsnit i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen.

 

Direkte fra 10. klasse

 • Du skal søge rettidigt (1. marts)
 • Du skal ud fra en helhedsvurdering være erklæret uddannelsesparat til hf*med mindst 4,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer
 • Du skal have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5. – 9. klasse (6. – 9. klassetrin for dem, der gik i 6. klasse i 2014-15)
 • Du skal have aflagt folkeskolens fælles 9. klasses-prøve i fysik/kemi, biologi og geografi eller have aflagt 10. klasseprøven i fysik/kemi
 • Du skal have aflagt enten 9. klasseprøve i tysk eller fransk (hvis den har været udtrukket) eller 10. klasseprøve i tysk eller fransk både mundtligt og skriftligt i 10. klasse.
 • Du har i 10. klasse modtaget undervisning og aflagt 10. klasses prøve i dansk, engelsk og matematik
 • Du skal ved afgangsprøverne have bekræftet dit faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen, dvs. opnå mindst 4,0 i dansk, matematik, engelsk og fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi. Derudover skal du have opnået mindst 2,0 i gennemsnit i dansk og matematik for at komme direkte på hf.
 • Hvis du er vurderet ikke uddannelsesparat og i øvrigt opfylder de øvrige optagelseskrav, har du krav på optagelse i hf, hvis du opnår mindst 6,0 i karaktergennemsnit i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen.

 

Optagelse efter konkret vurdering

Ansøgere, der ikke opfylder ovenstående krav, har mulighed for at komme til en optagelsesprøve på gymnasiet.

Det gælder også ansøgere, der ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse.

Rektor beslutter ud fra en helhedsvurdering, om ansøgeren kan optages.

 

Uddannelsesparathedsvurderingen (UPV)             

Uddannelsesparathedsvurderingen er en proces, der starter i 8. klasse. Her skal du have et gennemsnit på 4,0 i dine afsluttende standpunktskarakterer for at opfylde de faglige forudsætninger for at blive vurderet uddannelsesparat til hf.

I 9. klasse skal du have et gennemsnit på 4,0 i de afsluttende standpunktskarakterer for fortsat at opfylde de faglige forudsætninger for at blive vurderet uddannelsesparat til hf.

Den samlede uddannelsesparathedsvurdering (UPV) er en helhedsvurdering, der også omfatter dine personlige og sociale forudsætninger.