Jubilarfest

Jubilararrangementer 2023

I anledning af det er 25 år siden, I forlod skolen,
har vi hermed fornøjelsen at indbyde jer til en jubilarsammenkomst på Fredericia Gymnasium

lørdag den 17. juni 2023 kl. 11.00.

Programmet vil være følgende:

Velkomst og præsentation af jubilarårgangene.
Præsentation af Fredericia Gymnasium.
Rundvisning og fotografering af de enkelte klasser – billederne bliver lagt på skolens Facebook-side.
Kl. 13: Middag på skolen for jubilarerne og deres lærere – jubilarerne må meget gerne komme med korte indslag til underholdningen, hvis man har noget på hjerte til generel fornøjelse.

Efter middagen er der mulighed for at danse lancier (med instruktion!)
Sammenkomsten forventes at være afsluttet ca. kl. 15.

Pris: Efter støtte fra FGV har vi i år fået prisen ned på  150 kr.

Tilmelding via Mobilepay: 419930 – 150 kr. Angiv venligst navn og klasse. (Betaling gælder som tilmelding). 

Jubilarfesten er oprettet som en begivenhed på Facebook (Gælder IKKE som gyldig tilmelding!)

Da vi ikke har et adresseregister med 25 års jubilarerne, må I gerne kontakte de jubilarer, I kender.
Ved spørgsmål til arrangementet kan man kontakte formand for FGV Martin Djursaa på mail: dj@fredericia-gym.dk eller telefon 27516006

40-50-60-års jubilarer:

FGV arrangerer i forbindelse med årets translokation en rundvisning for 40+ års jubilarer, torsdag den 22. juni kl. 10.00.

Der er efterfølgende mulighed for deltagelse i translokationen og receptionen.
Tilmelding til skolens kontor (Lene Schultz) på mail:  lls@fredericia-gym.dk

Ønsker en klasse eller årgang en separat rundvisning på et andet tidspunkt, kan dette lade sig gøre ved henvendelse til Morten Mikkelsen: mm@fredericia-gym.dk