Invitation til

Jubilarfest

 

40/50/60/70/75 jubilarer:

Da skolens normale dimission, torsdag den 25. juni, er aflyst afholder skolen i år ikke et samlet jubilararrangement.
I stedet tilbyder vi en rundvisning på skolen, hvis en klasse/årgang (dog maximum det til enhver tid gældende forsamlingstal) ønsker dette i forbindelse med et privat arrangement – uanset tidspunktet (dog ikke i normal skoletid).
Kontakt Morten Mikkelsen – mm@fredericia-gym.dk – for nærmere aftale. 

 

25 års jubilarer (årgang 1995):

Lørdag den 20. juni – 2020

I anledning af at det er 25 år siden, I forlod skolen, har vi hermed fornøjelsen at indbyde jer til en jubilarsammenkomst på Fredericia Gymnasium.

lørdag den 20. juni 2020 kl. 11.00.

Programmet vil være følgende:

  1. Velkomst og præsentation af jubilarårgangene.
  2. Præsentation af Fredericia Gymnasium.
  3. Rundvisning og fotografering af de enkelte klasser – billederne bliver lagt på skolens hjemmeside og på facebook.
  4. 13: Middag og hyggeligt samvær på skolen for jubilarerne og evt. lærere. Efter middagen er der mulighed for at danse lancier (med instruktion af Thorkild Rose).

Sammenkomsten forventes at være afsluttet ca. kl. 16.

Link til billetsalg her

senest d. 13. juni

Jubilarfesten er oprettet som en begivenhed på Facebook. Da vi ikke har et adresseregister med 25 års jubilarerne, må I gerne kontakte de jubilarer, I kender.

Venlig hilsen

Poul Erik Madsen                                      Martin Djursaa

Rektor                                                     Formand for FGV