Jubilarfest

Jubilararrangementer 2022

25, 26 og 27 års-jubilarer

I anledning af det er 25, 26 og 27 år siden, I forlod skolen,
har vi hermed fornøjelsen at indbyde jer til en jubilarsammenkomst på Fredericia Gymnasium

NYT: Vi udvider med de ulige jubilæumsår 26 og 27 for at kompensere for de corona-aflyste jubilæumsfejringer! 

lørdag den 18. juni 2022 kl. 11.00.

Programmet vil være følgende:

Velkomst og præsentation af jubilarårgangene.
Præsentation af Fredericia Gymnasium.
Rundvisning og fotografering af de enkelte klasser – billederne bliver lagt på skolens hjemmeside og på facebook.
Kl. 13: 3 retters festmiddag på skolen for jubilarerne og deres lærere. 
Efter middagen er der mulighed for at danse lancier (med instruktion;) )
Sammenkomsten forventes at være afsluttet ca. kl. 16.

Pris: 300 kr. Beløbet betales med mobilpay (419930) og betaling er tilmelding!

Ved spørgsmål kontakt Martin Djursaa på mail: dj@fredericia-gym.dk
Jubilarfesten er oprettet som en begivenhed på Facebook (Gælder IKKE som gyldig tilmelding!) Da vi ikke har et adresseregister med 25 års jubilarerne, må I gerne kontakte de jubilarer, I kender.

40-50-60-års jubilarer:


FGV arrangerer i forbindelse med årets translokation en rundvisning for 40+ års jubilarer, torsdag den 23. juni kl. 14.00.

Der er efterfølgende mulighed for deltagelse i translokationen og receptionen.
Tilmelding til skolens kontor (Lene Schultz) på mail:  lls@fredericia-gym.dk

Ønsker en klasse eller årgang en separat rundvisning på et andet tidspunkt, kan dette lade sig gøre ved henvendelse til Morten Mikkelsen, mm@fredericia-gym.dk