Den Musikmatematiske
Profil

Matematik og Musik

Studieretningen er bygget op om Musik A og Matematik A. Sammen giver fagene studieretningen et tydeligt logisk og kreativt fokus.

Ved siden af studieretningsfagene får du en række obligatoriske fag, så som dansk, engelsk, historie, religion, oldtidskundskab, samfundsfag, idræt, matematik, fysik, biologi, kemi samt tysk, fransk eller spansk.

På Fredericia Gymnasium er undervisningen i de obligatoriske fag tilrettelagt sådan, at det logiske og kreative fokus smitter af på undervisningens indhold i de fag, som ikke er sproglige kreative. I fysik kan du eksempelvis støde på forløb om, hvorfor klaveret stemmer falsk. I samfundsfag bruger du matematik, når der skal regnes på statistik usikkerhed i spørgeskemaundersøgelser.

Tværfaglige forløb

En del af undervisningen foregår på tværs af studieretningsfagene og fællesfagene, så vigtige temaer belyses fra forskellige sider. Som mulige eksempler kan nævnes:

  • Ungdomsoprør. Fra Beatles til The Streets. Musik, engelsk og historie.
  • Matematik som kompositionsprincip.
  • National identitet. Historie, dansk og musik.
  • Livstilssygdomme forskellige steder i verden. Engelsk, biologi, naturgeografi.
  • Storbyliv. Litteratur, musik, film om moderne menneskers vilkår i storbyerne New York, London, Mempfis og Berlin. Engelsk, dansk og musik.
  • Hvordan oplever man musikalsk struktur? Musik og matematik.

Hvert år deltager vi i talentkonkurrencen MGP for gymnasieelever i Kolding, Vejle, Tørring og Fredericia. I skoleåret 17/18 planlægges en stort opsat musical på FG. I relation til matematik deltager mange i Georg Mohr-konkurrencer. Lokalt arbejdes der i matematik sammen med det lokale landmålerfirma Lifa. Vores samarbejdspartnere omfatter bl.a. Fredericia Big Band, Den Kreative Skole og SDU

Der er mange muligheder med studierejser med et sprogligt kreativt indhold: Paris, London, New York, Irland mv. Hertil kommer mere lokale ekskursioner til koncerter mv.

Med denne studieretning står du med en solid døråbner til både kreative og humanistiske uddannelser samt uddannelser der fordrer matematik A.

Den musik-matematiske   Oversigt