Er du ordblind kan du få hjælp og vejledning i læse-skrivevejledningen.

 

Du har som SPS-studerende særlige støttemuligheder

 • IT-hjælpeprogrammer AppWriter eller Cd-Ord
 • Seks timers hjælp til installation, instruktion samt vejledning i brugen af programmer
 • Mulighed for forlænget tid til eksaminer og prøver.
 • Adgang til det digitale bibliotek NOTA, hvor alle jeres studiebøger findes eller købes til jer digitalt.
 • Adgang til Ordlab.dk med Uni-Login 
 • Mulighed for studiestøttetimer (op til 20 SPS-timer pr. semester), bl.a. til læse- og skrivestrategier.

 

Studiestøtten er individuel og tager udgangspunkt i netop det, du har behov for.

 • Stave- og skrivestrategier (evt. brug af modeltekster og skriveskabeloner)
 • Genrekendskab og tekstforståelse (bl.a. med træning af læsestrategier og notatteknik)
 • Strukturering og planlægning af større skriftlige opgaver som DHO, SRO, SRP og SSO eller fremlæggelser
 • Træning af læsehastighed og –forståelse (bl.a. med træning af nøgleord og ordkendskab)
 • Udvikling af fagligt ordforråd og begreber (bl.a. med brug af grafiske modeller)
 • Grammatik og sproglige fejltyper (evt. med træning af ordklasser og bøjningsendelser.
HE
Ordblindevejleder Malene Hellesøe

 

Ordblindevejledningen forestås af vores ordblindevejleder, Malene Hellesøe.

Ved spørgsmål eller ønske om hjælp til ansøgning om SPS-timer, kan Malene kontaktes via Lectio eller på mail: he@fredericia-gym.dk. eller tlf. 3063 0852 

Dokumenter til ansøgning om SPS-timer og SPS-hjælpemidler findes her. 

Mere viden om ordblindhed:

Ordblindhed.dk: Viden om ordblindhed til ordblinde, pårørende og fagpersoner

 

DU Dysleksi Ungdom: DU Dysleksi Ungdom er en underafdeling af Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark og har fokus på ordblinde i alderen 16-30 år

 

Specialpædagogisk Støtte – SPS