Er du ordblind kan du få hjælp og vejledning i læse-skrivevejledningen.

Du har som SPS-studerende særlige støttemuligheder

  • IT-hjælpeprogrammet IntoWords
  • Mulighed for studiestøttetimer (op til 20 SPS-timer pr. semester), bl.a. til læse- og skrivestrategier.

Studiestøtten er individuel og tager udgangspunkt i netop det, du har behov for.

  • Stave- og skrivestrategier (evt. brug af modeltekster og skriveskabeloner)
  • Genrekendskab og tekstforståelse (bl.a. med træning af læsestrategier og notatteknik)
  • Strukturering og planlægning af større skriftlige opgaver som DHO, SRO, SRP og SSO eller fremlæggelser
  • Træning af læsehastighed og –forståelse (bl.a. med træning af nøgleord og ordkendskab)
  • Udvikling af fagligt ordforråd og begreber (bl.a. med brug af grafiske modeller)
  • Grammatik og sproglige fejltyper (evt. med træning af ordklasser og bøjningsendelser.
Stinne Creutz Høffer

Ordblindevejledningen forestås af vores ordblindevejleder, Stinne Creutz Høffer.

Ved spørgsmål om SPS kan I kontakte sekretær Karina Ring på kri@fredericia-gym.dk eller på tlf 75920688

Dokumenter til ansøgning om SPS-timer og SPS-hjælpemidler findes her. 

Mere viden om ordblindhed:

Ordblindhed.dk: Viden om ordblindhed til ordblinde, pårørende og fagpersoner

 

DU Dysleksi Ungdom: DU Dysleksi Ungdom er en underafdeling af Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark og har fokus på ordblinde i alderen 16-30 år

 

Specialpædagogisk Støtte – SPS