Er du ordblind kan du få hjælp og vejledning i læse-skrivevejledningen. Støtten er individuel og tager udgangspunkt i netop det, du har behov for.

Vejledningen er knyttet til konkrete læselektier og skriftlige afleveringer og altid i kombination med træning af individuelt tilpasset brug af dine it- hjælpemidler.

Du har som SPS-studerende særlige støttemuligheder

  • IT-hjælpeprogrammer AppWriter eller Cd-Ord
  • Seks timers hjælp til installation, instruktion samt vejledning i brugen af programmer
  • Mulighed for forlænget tid til eksaminer og prøver
  • Adgang til det digitale bibliotek NOTA, hvor alle jeres studiebøger findes eller købes til jer digitalt
  • Mulighed for studiestøttetimer (op til 20 SPS-timer pr. semester), bl.a. til læse- og skrivestrategier

Nøglen til at komme godt igennem HF/STX som ordblind

  • Lær at bruge dine IT-hjælpemidler smart, og hvor det giver mening for dig
  • Lær at strukturere din tid, så du har overskud til andet end skole
  • Brug de muligheder, der er for studie-, planlægnings- og læse-/skrivestøtte

I læse-/skrivevejledningen hjælper vi dig med

Malene Hellesøe
Orblindevejledningen forestås af vores ordblindevejleder, Malene Hellesøe. Malene kan kontaktes via lectio og på mail: he@fredericia-gym.dk