Europalinjen – Fransk
Profil

En sproglig linje

Studieretningen er bygget op om Engelsk A, Fransk Begynder A og Samfundsfag B. Sammen giver fagene studieretningen et tydeligt sprogligt og samfundsvidenskabeligt fokus. Du kan selv understøtte din egen profil med valgfag som psykologi, filosofi, erhvervsøkonomi eller noget helt andet.

Ved siden af studieretningsfagene får du en række obligatoriske fag, så som dansk, historie, religion, oldtidskundskab, idræt, matematik, fysik, biologi og et kunstnerisk fag.

På Fredericia Gymnasium er undervisningen i de obligatoriske fag tilrettelagt sådan, at det sproglige og samfundsvidenskabelige fokus smitter af på undervisningens indhold i de fag, som ikke er sproglige eller samfundsvidenskabelige. I dansk kan du eksempelvis støde på forløb om impressionisme – med udsyn til fransk impressionisme. I historie kan du arbejde med Europa i det 20. århundrede.

Tværfaglige forløb

En del af undervisningen foregår på tværs af studieretningsfagene og fællesfagene, så vigtige temaer belyses fra forskellige sider. Som mulige eksempler kan nævnes:

  • Kulturmøde. Vi ser på samarbejdet i EU og samarbejder selv med en klasse fra et andet land, f.eks. Storbritannien, Irland, Frankrig eller Belgien. Fransk, engelsk og samfundsfag.
  • Befolkning og levevilkår i Afrika. Samspil natur-befolkning-produktion. Historie, fransk, engelsk og naturgeografi.
  • Storbyen. Litteratur og film om moderne menneskers vilkår i storbyerne London, Paris, Madrid og Berlin. Engelsk, fransk og dansk.
  • Fra industrisamfund til videnssamfund. Fransk, engelsk og samfundsfag.

Ikke blot engelsk, men også fransk er et vigtigt sprog. 130 mio. mennesker har fransk som modersmål eller andet sprog.  Vores mål er at etablere en kontakt til et fransk udvekslingsgymnasium.  I relation til engelsk omfatter vores samarbejdspartnere bl.a. lokale virksomheder og institutter på SDU.

Der er mange muligheder for studierejser med et sprogligt – samfundsvidenskabeligt indhold: Bruselles, Dublin, Marokko, Paris, London mv.

Med denne studieretning står du med en solid døråbner til de sproglige– og samfundsvidenskabelige uddannelser.

 europalinjen – Fransk   Oversigt