Den samfundsøkonomiske
Valgfag

Dine valgfag på den samfundsøkonomiske linje

Kravet til en studentereksamen er min. 2600 timers undervisning. De obligatoriske fag og studieretningsfagene udgør hovedparten af disse timer.

I denne studieretning skal du derudover have valgfag i 250 timer. Et c-fag udgør 75 timer. Et B- og et A-fag udgør 125 timer.

Elever, der har SP A eller FR A har allerede opfyldt kravet om et A-fag.

Valgfagene på FG

FG er en stor skole. Da mange fag læses på tværs af uddannelse og årgange, er der et meget stort udbud af valgfag.

Valgfag på stx

A fag

Tysk
Engelsk

B fag

Billedkunst
Biologi
Drama
Fysik
Idræt
Musik

Mediefag

Naturgeografi
Religion

C fag

Erhvervsøkonomi
Filosofi
Kemi
Latin
Psykologi