Bestyrelse

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen. Bestyrelsen fastlægger bl.a. gymnasiets målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på langt sigt samt godkender budget og regnskab. Bestyrelsens samlede opgaver er fastlagt i vedtægten.

Bestyrelsen bemyndiger rektor til i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar at udøve de beføjelser, der er tillagt bestyrelsen.

  • Anders Kjærulf Axø, formand, udpeget af bestyrelsen
  • Maria Sloth, udpeget af Fredericia Kommune
  • Annette Lund, studiechef, udpeget af SDU
  • Vanessa Knudstorp, læge, udpeget af bestyrelsen
  • Ulla Weilmann Rasmussen, distriktskolechef, udpeget af skolelederne i Fredericia Kommune
  • Randi Lemming Mikkelsen, lektor, medarbejderrepræsentant
  • Mads Kristian Pedersen, lektor, medarbejderrepræsentant
  • vakant, elevrepræsentant (vælges  22. nov.)
  • Gustav Risager Gerdes, 3i, elevrepræsentant
  • Poul Erik Madsen, rektor, tilforordnet

Referater fra bestyrelsesmøder

Bestyrelsen vedtager hvert år præmisserne for rektorens resultatløn. Indeværende års aftale kan ses her.  Opfølgning på og udmøntning af sidste års resultatlønskontrakt ses her.